Toiminnot

Elämänlaatusi nyt

Miten asiasi ovat elämässäsi tällä hetkellä?
Arvioi asteikolla 1-10 kutakin allaolevista asioista elämässäsi juuri kullakin hetkellä.
1=asiat tuntuvat olevan erittäin huonosti
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=asiat tuntuvat olevan mahdollisimman hyvin


Miten hyväksi koet terveydentilasi?

Miten hyväksi koet mielialasi?

Miten hyväksi koet työtilanteesi?

Miten hyväksi koet asumistilanteesi?

Miten hyväksi koet rahatilanteesi?

Miten hyväksi koet vapaa-ajan viettosi?

Miten hyväksi koet parisuhteesi?

Miten hyväksi koet suhteesi lapsiisi?

Miten hyväksi koet suhteesi lähisukuusi?

Miten hyväksi koet suhteesi ystäviisi?

Miten hyväksi koet suhteesi työtovereihisi?

Miten hyväksi koet suhteesi omaan itseesi?

Miten hyväksi koet ulkonäkösi?

Miten hyväksi koet hengellisen suhteesi?

Onko joku sellainen elämänalue, jota haluaisit muuttaa lähimmän puolen vuoden aikana?

Miten hyvin arvelet suunnitelmiesi toteutuvan?

Kumpaa sukupuolta olet?

Parisuhteesi on?

Mukailtu lähteestä: Airi Partanen ym, Päihteet-puheeksi varmemmin,
Verso-projektin (1996-1998) loppuraportti,1999, 92,
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 28

Turvatarkaste *)

Ratkaise seuraava laskutoimitus: lukuun viisi yhteenlasketaan luku kolme.
Kirjoita ylläolevan laskutoimituksen vastaus kirjaimin: (Esim. jos vastaus on 20, kirjoita kaksikymmentä )