Toiminnot

Elämäntyytyväisyys-skaala

Elämäntyytyväisyyskysely (Life Satisfaction Scale) mittaa sitä, kuinka tyytyväinen olet elämääsi.

1. Tuntuuko teistä siltä, että Teidän elämänne on juuri nyt

2. Tuntuuko teistä siltä, että Teidän elämänne on juuri nyt

3. Tuntuuko teistä siltä, että Teidän elämänne on juuri nyt

4. Tuntuuko Teista siltä, että Te juuri nyt olette

Elämäntyytyväisyysskaalan kokonaispistemäärä vaihtelee välillä 4- 20 pistettä.

4-6 pistettä : tyytyväinen elämään
7-11 pistettä: hieman tyytymätön elämään
12-20 pistettä: hyvin tyytymätön elämään

Turvatarkaste *)

Ratkaise seuraava laskutoimitus: lukuun kuusi yhteenlasketaan luku neljä.
Kirjoita ylläolevan laskutoimituksen vastaus kirjaimin: (Esim. jos vastaus on 20, kirjoita kaksikymmentä )