Toiminnot

Järjetön ajatteleminen

Albert Ellisin Irrationaalista ajattelua koskevat väitteet (A. Ellis 1973)

1. Sinun ei tarvitse olla kaikkien hyväksymä ja rakastama.

Hyväksy itsesi ja tarjoa rakkautta, älä vaadi sitä.

2. Kielteiset asiat eivät niinkään aiheudu pahuudesta ja ilkeydestä kuin tietämättömyydestä ja typeryydestä.  Ankarat rangaistukset typeryyksistä ovat nekin typeriä.

3. Asiat ovat harvoin siten kuin toivoisit niiden olevan.  Voit yrittää muuttaa niitä makusi mukaiseksi, mutta jos et onnistu, on sinun tyynesti alistuttava tilanteeseen.  Tilanteen kauheuden pohtiminen ei Sinua siinä vaiheessa enää auta.

4. Muut ihmiset ja ulkoiset tapahtumat eivät ole onnettomuuksiesi syynä, vaan oma tulkintasi tapahtumista.

5. Tunteenomainen suhtautuminen vaaralliseen tai pelottavaan tilanteeseen ei auta, vaan on pyrittävä tekemään asialle jotakin tai sitten on luovuttava ajattelemasta, miten onnettomaan tilanteeseen on jouduttu.

6. Ongelmien ja vastuun karttaminen tai väistäminen on tavallisesti ajan kuluessa hankalampaa kuin niiden kohtaaminen.

7. Et tarvitse jotakin ”suurempaa tai vahvempaa”, johon luottaa, vaan luota itseesi rajoituksinesi.

8. Sinun ei tarvitse aina olla pätevä, älykäs ja taitava, vaan voit hyväksyä itsesi rajoituksinesi.

9. Sinun ei tarvitse jatkuvasti kantaa mukanasi niitä merkittäviä tapahtumia, joita Sinulle on sattunut. Voit ottaa niistä opiksesi, mutta älä takerru niihin.