Toiminnot

Kannabis ei ole terveydelle niin vaaratonta kuin mitä sen käytön puolustajat usein esittävät.

Kannabis ei ole terveydelle niin vaaratonta kuin mitä sen käytön puolustajat usein esittävät.

Suora lainaus Suomen Lääkärilehdestä:


"
Kannabis tekee paljon vahinkoa raskauden aikana
Pertti Kirkinen
 
Suomen Lääkärilehti 7 / 2017 vsk 72, s. 417
 
Länsimaissa esitetään ajoittain vaatimuksia kannabiksen käytön, tuottamisen, hallussapidon ja myynnin laillistamiseksi. Asiaa harkittaessa ja myös tilanteissa, joissa kannabistuotteita käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin, olisi otettava huomioon tuotteen vahingollisuus raskauden aikana.

Amerikkalaisen yhteenvetoartikkelin mukaan kannabiksen ainesosat rasvaliukoisina, istukan hyvin läpäisevinä ja kehittyviin aivoihin kertyvinä myrkkyinä vahingoittavat kehittyvää alkiota jo yhden viikon kuluttua hedelmöitymisestä. Seurauksena voi olla jopa neuraaliputken sulkeutumishäiriöitä, kuten anenkefaliaa, tai häiriöitä aivojen endokannabinoidijärjestelmän toiminnassa, synapsien muodostumisessa, hermosolujen migraatiossa ja hermovälittäjäaineiden toiminnassa.

Raskauden puolivälin aikana kannabis häiritsee dopamiiniaineenvaihdunnan ja aivojen tyvitumakkeiden kehitystä. Näistä seuraan lukuisia vastasyntyneen ongelmia, kuten ärtyneisyyttä, vapinaa ja unihäiriöitä. Kouluiässä todetaan kognitiivisen suorituskyvyn ja jopa älykkyyden heikkeneminen ja myöhemmin muisti- ja oppimishäiriöitä. Hyperaktiivisuus, impulsiivinen käyttäytyminen, depressio ja toiminnan kontrollin heikkeneminen ovat merkittäviä aikuisiän haittoja.

Länsimaissa kannabiksen käyttö näyttää lisääntyvän nuorten kaupunkilaisen keskuudessa, joten juuri lisääntymisikäiset naiset voivat tietämättään altistaa syntyvän lapsensa aineen pysyville haitoille. Yhdysvalloissa arvioiden mukaan joissain osavaltioissa jopa 28 % raskaana olevista on käyttänyt kannabistuotteita. Artikkeli antaa suosituksia ilmiön haittojen vähentämiseksi.

Kannabis ei ole terveydelle niin vaaratonta kuin mitä sen käytön puolustajat usein esittävät.
 
Chasnoff I. Medical marijuana laws and pregnancy: implications for public health policy. Am J Obstet Gynecol January 2017;216:27-3"