Toiminnot

Kannabis tuhoaa muistirakenteita

Kannabis tuhoaa muistirakenteita
Jaana Suhonen
Suomen Lääkärilehti Vsk. 63 • Nr: 34 / 2008 • s. 2685

Kannabiksen käyttö pienentää aivoja.

Kannabiksen
käyttäjillä esiintyy myös enemmän psykoottisia oireita kuin verrokkihenkilöillä, ja selviytyminen kielellistä oppimista mittaavista testeistä on heikompaa.

Kannabista
5 kertaa päivässä yli 10 vuoden ajan käyttäneitä miehiä (n = 15) verrattiin tutkimuksessa ikävakioituun kontrolliryhmään. Aivojen magneettikuvauksessa ilmeni, että kannabista käyttävien hippokampukset olivat pienemmät (12,1 % oikealla ja 11,9 % vasemmalla) kuin verrokeilla.

Myös mantelitumakkeet olivat kannabiksen käyttäjillä verrokkeja selvästi pienemmät.

Arch Gen Psychiatry 2008;65:694-701.