Toiminnot

Käyn läpi 12 askeleen opetuksia oppiakseni - osa 7

Käyn läpi 12 askeleen opetuksia oppiakseni – osa 7

Kirjassa Kaksitoista askelta ehyempään aikuisuuteen – Opas Kristus-keskeisen toipumisen tielle (1996; Juva:WSOY) 12 askeleen 6. askel kuuluu:
”Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme vajavuudet”.

6.askeleen tavoitteena on se, että muutumme sisäisesti.
 
Sovellamme 6.askelta käytännössä olemalla valmiit siihen, että Jumala tuo muutoksen elämäämme. Valmiina oleminen ei oikein kuulosta työltä, mutta sitä se on: se on työtä hengellisellä tasolla. Jumala ei voi muuttaa meitä, ellemme siihen itse suostu. Emme ole vielä pyytäneet Jumalaa muuttamaan itseämme. Olemme vasta tiedostaneet tilamme ja myöntäneet muutoksen tarpeen.

6. askeleessa odotamme Jumalan tekevän työtä sisimmässämme, ja meidän täytyy herkistyä vastaanottamaan muutoksen, jonka hän tekee sydämessämme.

Käytetty Raamatunkohta on (Jaak 4:10): ”Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.”
Tässä vaiheessa huomaamme, että muutos on välttämätön, ennen kuin voimme elää täyttä elämää.
Muutoksen tarpeen huomaaminen ja valmius muutokseen ovat kaksi eri asiaa.

Jotta uskaltaisimme suostua, meidän täytyy hellittää peloistamme ja pitää kiinni siitä tiedosta, että meistä tulee Jumalan johdatuksessa eheitä. Päästämme pelosta irti turvautumalla Jumalan rakkauteen.
Raamatussa sanotaan, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon.

Kun uskomme lujasti siihen, että Jumala rakastaa meitä, muuttuminen on helpompaa.
Luonteemme heikkoudet ovat meille tuttuja työvälineitä. Käytimme niitä apuna selviytyäksemme elinympäristössämme. Näiden keinojen menettäminen uhkaa riistää meiltä mahdollisuuden hallita itseämme ja muita.  

Voimme luottaa siihen, ettei Jumala ota pois sellaista ominaisuutta, jota tarvitsemme.
Kun luotamme Jumalaan, voimme olla tyynin mielin.

Se, miten osaamme puhua Jumalalle, on tärkeä osa 6.askelta.  Jos sanomme: ”Rakas Jumala, tahdon olla kärsivällisempi”, me esitämme vaatimuksen ja kerromme Jumalalle, mitä itse tahdomme.
Kun sanomme: ” Rakas Jumala, minä olen kärsimätön”, kerromme totuuden itsestämme. Kun rukoilemme tällä tavalla, osoitamme nöyryyttä, luovumme ylpeydestämme tai mitä se nyt onkaan ja pyydämme Jumalaan toimimaan puolestamme.

6. askel edellyttää, että keskitämme huomiomme vajavuuksiin, joista pyrimme päästä eroon. Emme ehkä mielellämme luopuisi niistä kaikista. Heikkoutesi ovat osa sinua. Ne ovat auttaneet selviytymään. Ajatus minkä tahansa asian menettämisestä, jopa vahingollisten heikkouksien, herättää helposti pelkoa.

Jos pidämme kiinni tiukasti jostakin ongelmallisesta käyttäytymismallistamme, meidän on myönnettävä epäilymme ja kamppailumme Jumalalle ja etsiä hänen apujaan, jotta pystyisimme mukautumaan hänen tahtoonsa.


6.askeleessa kaikki hyvät aikomuksemme muhivat ja hautuvat, kunnes olemme Jumalan avulla täysin alttiita muuttumaan. Harvoin kerroimme totuuden tai noudatimme Hänen neuvojaan.


Ihmiset jotka soveltavat 12 askeleen ohjelmaa uskollisesti ja tekevät siitä kiinteän osan elämäänsä, tulevat tyynemmiksi, saavuttavat mielenrauhan ja aidon tyytyväisyyden.

Nimettömät Alkoholistit (11.painos, 2001,91)-kirjassa kirjoitetaan, että ”olemme korostaneet, että halukkuus on välttämätöntä. Olemmeko nyt valmiit, annammeko Jumalan poistaa kaiken sen, minkä olemme myöntäneet vastenmieliseksi? Saako hän nyt ottaa kaiken – ihan kaiken? Jos pidämme yhä kiinni jostakin, pyydämme Jumalalta, että Hän antaisi meille halua luopua siitä.

Kun olemme valmiit, sanomme jotenkin näin:
” Jumalani, minä tahdon nyt, että sinä otat minut kokonaan, hyvine ja pahoine ominaisuuksieni.
Rukoilen, että ottaisit minusta pois jokaisen luonteen puutteen, joka estää minua olemasta hyödyksi Sinulle ja lähimmäisilleni. Anna minulle voimaa, että tekisin Sinun tahtosi, kun lähden täältä. Aamen.”

Tuota 7.askeleen pyyntöä varten valmistaudumme 6.askeleessa.

Miksi kysyä jotakin ennen kuin on valmis siihen?

Nimettömät Narkomaanit (Narcotics Anonymous, 5th ed, 1988, 33–34)-kirjassa kirjoitetaan, että jos kysyy jotakin ennen kuin on siihen valmis, niin siitä seuraa ongelmia.
Halukkuus on 6.askeleen tavoite. Mitä rehellisemmin työskentelemme tätä askelta, sitä suurempi on halumme muuttua.

Monet meistä haluavat roikkua kiinni peloissamme, epäilyksissämme, itsehalveksunnassa ja vihassamme, koska niihin liittyy tietty vääristynyt turvallisuudentunne, tuttu kipu. Tuntuu turvallisemmalta pitää kiinni jostakin jonka tietää, kuin päästää irti johonkin tuntemattomaan.

Luonteenvioistamme irtipäästäminen pitää tehdä päättäväisesti. Me kärsimme koska ne heikentävät meitä. Ylpeys jättää ylimieliseksi, nöyryydenpuute johtaa nöyryytykseen, ahneus johtaa jatkuvaan tyytymättömyyteen.  Ennen 4. ja 5.askelta saatoimme langeta pelkoon, vihaan, epärehellisyyteen tai itsesääliin. Nyt nuo luonteemme viat hämärtävät kykymme ajatella selkeästi.  Itsekkyydestä tulee sietämätön ja hajottava ketju, joka sitoo yhteen pahat tapamme. Luonteenvikamme tyhjentävät meistä usein kaiken energiamme ja aikamme.

Tarvitsemme persoonallisuusmuutosta, jos aioimme pysyä raittiina. Me haluamme muutosta.
Meidän on lähestyttävä vanhoja vikojamme avoimin mielin. Olemme tietoisia niistä ja teemme yhä samoja virheitä, emmekä saa poikki vanhojen tapojen ketjua.

NA-ryhmässä kysymme, annoitko sinä vanhojen vikojen mennä? Kyllä, parhaan kykyjeni mukaan, on vastaus. Uudessa elämässä opimme, että kasvamme kun teemme uusia virheitä, sen sijaan että toistaisimme vanhoja.
6.askeleessa on tärkeää myöntää, että olemme ihmisiä, eikä tule asettaa epärealistisia odotuksia itsellemme.  6.askeleessa on kyse halukkuudesta, joka on kuudennen askeleen henkinen periaate. Menemme enemmän henkiseen kuin inhimilliseen suuntaan.

Kapinallisuus on luonteenpiirre joka pilaa meidät. Ei tule menettää uskoaan kun kapinallisuus nostaa päätään. Se voi tuottaa välinpitämättömyyttä tai sietämättömyyttä, jonka voi voittaa vain sitkeällä ponnistuksella. Kysymme jatkuvasti halua. Uudistamme halumme luonteenvikojemme poistamiseksi. Antaudumme yksinkertaisille ehdotuksille, joita askeleet ehdottavat. Vaikka emme olisi täysin valmiita, olemme menossa kohti oikeaa suuntaa.

Lopulta usko, nöyryys ja hyväksyntä syrjäyttävät ylpeyden ja kapinallisuuden. Opimme tuntemaan itsemme. Huomaamme kasvavamme aikuiseen, kypsään tietoisuuteen.  Kun alamme voida paremmin, halukkuus kasvaa toivoksi.  Ehkä ensi kertaa näemme näkymän uudesta tulevasta elämästämme.

Kieltämisen loppu

Alkoholistien läheisten Al-Anon ja Alkoholismi-kirjassa (1972,99) kerrotaan, että Al-Anonin tavoitteet voidaan esittää lyhyesti seuraavasti: Ensiksi, ymmärtää ja rohkaista alkoholistia. Toiseksi, ottaa tämä kasvamisen ja toipumisen ohjelma omaksi ohjelmaksemme.  Se on toimintaa, minkä avulla me poistamme omat luonteenvirheellisyytemme.

Kolmanneksi, viedä Al-Anon sanomaa toisille, jotka etsivät apua oppiakseen ymmärtämään alkoholismi-ongelmaa ja mitä sen suhteen voi tehdä.

Jos vastatullut johdetaan uskomaan, että voimatoimenpiteet ovat asiaankuuluvia, kuinka hän voi oppia ymmärtämään ja rohkaisemaan alkoholistia. Hänen täytyy ensin tajuta, kuinka epätoivoisesti alkoholisti tarvitsee lievitystä ruumiin, mielen ja sielun sairauteensa. Hänen täytyy oppia, ettei koskaan neuvo alkoholistille, mitä hänen pitäisi juomisensa suhteen tehdä eikä yritä millään tavalla saada häntä lopettamaan.
Sen sijaan hänen pitäisi tehdä uutterasti työtä parantaakseen omaa asennettaan, selvittäen itselleen erehdyksensä ja väärinkäsityksensä, mitkä pahentavat alkoholiongelmaa.

Nimettömien Alkoholistien kirja sanoo: ” Vuosikausien elämä alkoholistin kanssa tekee melkein varmasti vaimosta ja lapsista neuroottisia. Koko perhe on jossakin määrin sairas.”

Alkoholistien läheisten kirjassa Kriiseistä voimaa … kaikissa toimissamme (1995, 24,30-31), joka on uudempi alkoholistien läheisten kirja, kertoo: ”Viha, katkeruus, pelko, hylätyksi tuleminen ja riittämättömyys olivat tunteita, joita yritin kovasti kieltää 26 vuotta kestäneen avioliiton aikana. Mieheni oli juova alkoholisti, jolla oli monia avioliiton ulkopuolisia suhteita. Itsepetoksesta tuli elämäntapani, sillä pakottauduin näkemään hänet sellaisena kuin halusin hänen olevan, en sellaisena kuin hän todella oli.

Halusin, että ihmiset ajattelisivat meidän olevan ”suloinen pikku pariskunta”. Sain itseni vakuuttuneeksi siitä, että voin elää tuntematta mitään. Se oli ainoa tietämäni tapa saada tuska loppumaan.

Minulta meni monta kuukautta Al-Anon-kokouksissa, ennen kuin tunsin oloni kyllin turvalliseksi jakaakseni tämän kokemukseni. Ensiksi minun oli uskottava, ettei mieheni käytös ollut minusta johtuvaa. Tyyneysrukous oli suuri lohdun ja opastuksen lähde. Vihasin menneisyyttäni ja tahdoin epätoivoisesti muuttaa sen.

Tein rauhan menneisyyteni kanssa oivallettuani, etten voi parantaa aviopuolisollani olevia ongelmia, joiden vuoksi hän tekee tietyt valinnat. Kun haluan muuttaa miestäni, muistan Al-Anon-iskulauseen ” Aloita itsestäsi” ja kohdistan huomioni omiin asenteisiini.

Todellisuuden kohtaaminen kaikkine särkyneine unelmineen ja pettymyksineen oli ainoa tie parantumiseen.
Joskus ajattelen, että minuun sattuu enemmän nyt kuin Al-Anonin alkuaikoina, koska tietoisuuteni lisääntyessä tunnen syvemmin. Tietysti minulla on nyt työkalut, joilla voin käsitellä tuskaa, enkä kärsi niin pitkään tai yksin, mutta tunne yhä halua joskus sanoa: ”kertokaa minulle jälleen, kuinka onnellinen olen.”
Tänään voin hyväksyä itseni sellaisena kuin olen, koska tiedän, että mitä tahansa tapahtuu, minulla on tukenani Korkeampi Voima ja ryhmä ihmisiä, jotka joka tapauksessa rakastavat minua. Tänään voin antaa ihmisten nähdä minun itkevän.”

Kuudes askel voi olla vaikea ymmärtää

Terence T Gorski kirjoittaa kirjassaan (Understanding the Twelve Steps- An Interpretation and Guide for Recovering People, 1989), että 6. askel on hankala, sitä voi olla vaikea ymmärtää.
6.askeleen ensimmäinen osa sanoo: ” olimme täysin valmiit”. Et voi muuttua, ennen kuin olet valmis muuttumaan.

6.askeleen loppuosa sanoo: ” antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme vajavuudet.” Jälkimmäinen osa on hämmentävä, eikö jalkatyö kuulukaan toipuvalle alkoholistille? Jumala poistaa alkoholistin luonteenviat osana toipumisen prosessia. Jumala ei tee jalkatyötä, eikä Jumala ole läheisriippuvainen, joka sallisi sinun olevan vastuuton ja ihmeellisesti selvittäisi kaikki ongelmasi, jotka ovat seurausta valinnoistasi. Sinulla on vapaa tahto. Jumala sallii toipuvien ihmisten kokea käyttäytymisensä seuraukset, oppia virheistään ja tehdä valintoja, jotka ovat välttämättömiä ongelman ratkaisemiseksi.

Ensin täytyy tunnistaa luonteenviat (4.askel) ja tunnustaa ne Korkeimmalle Voimalle, itselle ja jollekin toiselle ihmiselle, jolla on kokemusta toipumisesta saadakseen neuvoja, kuinka päästä eroon luonteenvioistamme.  Sitten täytyy kehittää syvä usko siihen, että voi ratkaista ongelman ja tulla halukkaaksi tekemään niin (tämä on 6.askel).

6.askeleen ytimessä on henkilökohtainen taistelu ymmärtää, kuka Jumala on ja kuinka Hän toimii elämässäsi. Valitset oman käsityksesi Korkeimmasta Voimasta. Sitä AA-ohjelma on.  Monille Jumala-käsitys muuttuu ajan kuluessa. Kolme päivää kuivilla olleelle ja kolme vuotta raittiina olleelle Jumala-käsitys voi olla hyvin erilainen. Jumala ei muutu, vaan heidän käsityksensä Jumalasta muuttuu.

Ihmiset joutuvat hankaluuksiin, kun he sekoittavat oman käsityksensä Korkeimmasta Voimasta ja Korkeimman Voiman.

Gorski ajattelee sanaa Jumala akronyymina (God = Good Orderly Direction) hyvä ja järjestelmällinen suunta.  Sen seurauksena ajattelemme, valitsemme, toimimme ja koemme seuraukset.

Jos seuraukset ovat kasvua, rakkautta ja tyyneyttä, niin Jumala sanoo: ” Hyvin toimittu”. Jos seuraukset ovat enenevää tuskaa ja toimimattomuutta, niin Jumala sanoo: ” Nyt on jotain pielessä. Sinun on parempi tutkia lähestymistapaasi elämään ja muuttaa, mitä olet tekemässä.”

Jumala aina vastaa rukouksiin.  Jos rukoilet: Jumala, tee minusta lääkäri, niin Jumala vastaa: Mene lääketieteelliseen opiskelemaan. Jos pyydät avioliittosi korjaamista, Jumala vastaa, että mene avioliittoneuvojalle.

Kun pyydät Jumalalta rehellisesti ja vakavasti, niin Hän vastaa mitä sinun on tehtävä. Koska sinulla on vapaa tahto, voit totella tai olla tottelematta. Olet vapaa tekemään jalkatyön tai jättämään tekemättä. Valinnoillasi on seurauksia, joista voit ottaa oppia tai olla ottamatta.

Tieto luonteenvioista voi lisätä tuskaa

Psykologisesti 6.askel on mielenkiintoinen. Toipuvat ihmiset elävät tietoisina luonteenvioistaan ja niiden seurauksista. Tämä tietoisuus saa heidät sairaiksi ja väsyneeksi luonteenvikoihinsa. He tulevat valmiiksi tekemään sen, mitä pitää luonteenvikojen poistamiseksi.  

6.askeleessa on ole mitään ihmeellistä, maagista. Tulet sairaaksi luonteenvikojesi tiedostamisesta ja kyllästyt olemaan niiden sairastuttama. Motivoidut oppimaan mitä sinun pitää tehdä päästäksesi eroon noista luonteenvioista.

Gorski kertoo nähneensä alkoholisteja, jotka ovat olleet toivottomia lääketieteen ja psykoterapian näkökulmasta, mutta ovat kokeneet toipumisen ”ihmeen” 12 askeleen ohjelman kautta. Gorskin mielestä toivottomia alkoholisteja ei siksi olekaan. Toipuminen voi tapahtua, jos uskoo toipumisen mahdollisuuteen ja tulee halukkaaksi kiinnittymään rohkeuden, voiman ja toivon lähteeseen rukoilemalla ja odottamalla ihmettä.
Toipuminen vaatii muutakin kuin vain rukoilemista: jos rukoilee perunoita, on oltava halukas ottamaan kuokka ja istuttamaan perunoita.

Gorskin mielestä 6.askeleessa on kuusi tehtävää suoritettava:
1.    On tunnustettava, että raittiina luonteenvikasi ajavat sinut itseään pettävään käyttäytymiseen, joka johtaa ongelmallisiin seurauksiin.
2.    On tunnustettava, että luonteenviat antavat hetkellisen mielihyvän tunteen, josta nautit.
3.    On tunnistettava luonteenviat, joista olet valmis luopumaan.
4.    Pyydät halukkuutta tehdä sen, mikä on välttämätöntä poistaaksesi luonteenviat, joista olet valmis luopumaan.
5.    Tunnistat luonteenviat, joista et vieläkään ole halukas luopumaan.
6.    Pyydät halukkuutta, joskus tulevaisuudessa, luopua luonteenvioista, joista yhä pidät kiinni.

6.askeleessa toipuvat ihmiset tulevat halukkaaksi luopumaan luonteenvioista, jotka tekevät raittiinakin heidän elämänsä kurjaksi.  He eivät enää halua ajatella, toimia ja olla suhteessa toisiin kuin ”kuiva juoppo”.

Luonteenviat tekevät kuivan juopon, joka ei enää juo, mutta muuten toimii kuin ennenkin ihmetellen, miksi samat ongelmat hänen elämässään jatkuvat, vaikka on lopettanut juomisen.

AA:ssa tietoinen kontakti raittiuskeskeiseen elämään tunnetaan tyyneytenä. Tyyneys ei tarkoita, ettei tuntisi mitään. Tyyneys tarkoittaa, että voi hyväksyä koko tunnekirjon. Voi esimerkiksi olla hyvin vihainen ja silti tyyni, koska tietää että vihakin on ok ja tietää, kuinka sitä käsitellä.

Luonteenviat eivät kaikki ole pahoja, niillä on ”ylä-” ja ”alapuoli”. Ne voivat sinut tuntemaan hyvää tai loukkaantumista, eivät tosin välttämättä samaan aikaan. Voit tuntea luonteenviastasi hyvää nyt, myöhemmin maksat siitä kovan hinnan. Voit pettää puolisoasi toisen ihmisen kanssa, mikä voi tuntua hyvältä tässä ja nyt, mutta myöhemmin maksat siitä isomman laskun, kun koetat selvittää pettämisen seurauksia. 
 
Kun tuska taas tulee, voit käyttää samaa käyttäytymistä taas saadaksesi tilapäisen helpotuksen. Kun tuska taas yltyy, teet sen taas uudestaan, mutta nyt sinun on tehtävä se kovemmin, nopeammin ja useammin - näin sinusta on tullut addikti. Luonteenviat aiheuttavat riippuvuutta. ”Tulen riippuvaiseksi mihin tahansa, mikä tuntuu hyvältä ja minun täytyy saada sitä useammin.” Oma tahto ryöstäytyy valloilleen, jos ei näe luonteenvikojen seurauksia, jotka vievät äärimmäisyyksiin. ”Olin kohtuuton kaikessa” on yksin AA:n iskulauseista.

Yksi tapa tehdä 6.askel on tehdä lista luonteenvikojesi hyvistä ja huonoista puolista. Monella voi tulla yllätyksenä, että kuivilla ollessa, se, että luonteenviat aiheuttavat ongelmia. He voivat pyrkiä kieltämään sen tosiasian.  Jotta haluaa luopua hellimästään luonteenpiirteestään, on huolellisesti tutkittava ongelmia, joita se aiheuttaa. On myös tunnustettava, mitä hyötyä ne ovat tuoneet suhteessa itseen, toisiin ihmisiin ja elämään.
Voit tehdä kaksi listaa luonteenvioistasi: toiseen laitat ne, joista olet halukas luopumaan heti ja toiseen ne, josta luovut joskus myöhemmin.  

6.askel on prosessi, jossa eletään tietoisesti ja opitaan käyttäytymisemme seurauksista. Luonteenviat aiheuttavat tuskallisia seuraamuksia. Kyllästyt niiden aiheuttamaan tuskaan ja haluat muuttua. Pyydät Korkeimmalta Voimalta halua poistaa luonteenviat.

Raittius on tietoisuuden prosessi, joka laittaa valot luonteenvikojen havaitsemiseksi, ei sammuta valoja luonteenvioiltamme. Kun tulet täysin tietoiseksi kaikista luonteenvioistasi, voit tulla 6.askeleen mukaisesti ”täysin halukkaaksi”. Jos et ole vielä sairas etkä täysin kyllästynyt luonteenvikoihisi, et ole vielä valmis muuttumaan.

Halukkuutta ja itselleen anteeksiantamista

Phillip Z kirjoittaa kirjassaan A Skeptic´s Guide to the 12 Steps (1990, Hazelden), että 6.askel kysyy meidän halukkuutta elää ilman riippuvuutta noista luonteen asenteista ja uskomuksista, jotka ovat suojelleet ja vahvistaneet egon ylemmyyden harhaa. On tehtävä melkoinen määrä rehellistä sielunetsintää ja valmistautumistutkiskelua, jos vastaa 6.askeleeseen rehellisesti.

Kuka hölmö ei olisi halukas luopumaan ajatuksista ja asenteista, jotka aiheuttavat niin paljon tuskaa ja onnettomuutta? Kuka ei haluaisi käyttää mahdollisuutta tulla ihanteelliseksi rakastavaksi, rehelliseksi ja ystävälliseksi henkilöksi? Helppo tie pyhimykseksi.

Philip Z epäili, että sellainen syvä persoonallisuuden muutos tapahtuisi vain kertomalla Korkeimmalle Voimalle, että olimme halukkaita luonteenvikojen poistamiseen ja sitten itsensä siihen valmistamiseen.   
Philip Z ymmärrettyään 6.askeleen, että halusi olla mukavampi ja iloisempi henkilö, riitti, että oli halukas Korkeimman Voiman työstettäväksi.

Philip Z kertoi osallistuneensa viikonloppuretriittiin, jossa häntä rupesi ärsyttämään muiden kiitollisuuspuheet OA:lle (Nimettömien Ylensyöjien ryhmälle) ja Korkeimmalle Voimalle.

Miten kukaan aikuinen ihminen voi uskoa sellaiseen järjettömyyteen? Ihmiset näyttivät todistelevan kuinka hyväksi heidän elämänsä oli muuttunut sen jälkeen, kun he olivat antaneet Jumalan ohjata elämäänsä.

Philip Z:n kummi huomasi hänen ärtymyksensä ja kehotti Philipiä menemään korokkeelle kertomaan oman tarinansa. Philip Z ei ollut lapsena, eikä myöhemminkään voinut hyväksyä, miksi Jumala salli monen miljoonan juutalaisen tappamisen? Kun Philip Z oli avoimesti ilmaissut vihansa ja epäilyksensä, hän huomasi, että jokin hänessä mureni ja muuttui. Hän tunsi avautuvansa – kuin Korkein Voima olisi koskettanut häntä. Tai kosketus ei ollut oikea sana, muttei hän tiennyt parempaakaan.  

Oli kuin ovi olisi avautunut ja raikas ja selvä tuuli puhalsi kasvoihin. Hän tunsi rauhallisuutta.
Kummi sanoi, ettei hän tiennyt mitä oli tapahtumassa, mutta oli hyvä, että menit ja sanoit mitä oli mielessäsi. Philip Z kiitti, kun oli mennyt kehotettuna irrottamaan pienen pojan voimattoman raivon Korkeimpaan Voimaan.

Philip Z tajusi, että oli kannatellut salaista raivoa Jumalaa ja ihmiskuntaa kohtaan, minkä vuoksi ei voinut avata itseään henkiselle kokemukselle.

Kun tuli täysin valmiiksi antamaan Jumalan poistaa luonteenvikamme, niin täytyi syventää suhdettamme sisäisen henkiseen luontoomme. On luonnollista ja inhimillistä vartioida ja puolustaa omakuvaamme ja egoamme.  Hitaasti, kasvamme irti siitä, mitä runoilija Robert Bly kutsuu ”iso säkki, jota vedämme perässämme”.  Reagoimme vähemmän automaattisesti ja entisillä kivettyneillä tavoilla ihmisiin ja tapahtumiin nykyisessä elämässämme.

6.askeleessa sitoudumme lisää laittamaan uskomme ja luottamuksemme Korkeimman voiman valtaan ja viisauteen, mikä mahdollistaa että voi hylätä vanhat puolustusmekanismit ja automaattiset reaktiot, jotka kehittyivät lapsuudessa suojelemaan ylivoimaisilta tunteilta kuten häpeältä, hylkäämisen pelolta ja luonnolliselta raivoltamme.

6.askeleeseen sisältyy paradoksi: mitä kovemmin olemme halukkaita päästämään irti vanhoista luonteenvioistamme, sitä enemmän avaamme mahdollisuuksia niiden muuttamiselle.

Psykoterapian keskeinen paradoksi on: itsensä muuttaminen alkaa nykyisen itsemme hyväksymisellä. Halukkuus tarkoittaa avoimuutta, hyväksyntää toivottaa tervetulleeksi se, mikä voi olla tulevaisuudessa.

6.askeleessa pyydetään halukkuutta kutsua Korkeimman Voiman parantava voima auttamaan luonteenvikojen poistamisessa.  Olemme huomanneet ettei tahdonvoima riitä siihen.

Luonteenviat voidaan tulkita ”syntisiksi” ajatuksiksi ja teoiksi, jotka ovat esteenä ihmisen yhteydelle Jumalan kanssa.  Jumalan armosta liitymme Hänen luokseen taivaassa.

Jokapäiväisistä turhautumisista tulee meidän henkisiä opettajia, kun muistamme, missä olemme kiinni fiksoiduissa huomioissa siihen, miten asioiden pitäisi olla. Suuret elämänkriisit ja menetykset voivat toimia voimakkaina välineinä, joka muuttaa ja pehmentää luonteenvikojamme.  Tunnistamalla ja työskentelemällä kärsimättömyytensä kanssa, voi kyetä muuttamaan sitä.

6.askeleessa kasvaa kyky valita, tulla lähemmäksi aikuista ihmistä itsessämme.

Luonteenvikamme määrittelevät meidät

Rabbi Kerry M. Olitzky ja Stuart A Copans kirjassaan Twelve Jewish Steps to Recovery – A Personal Guide  Turning From Alcoholism and Other Addictions (2006, 7th ed, Woodstock, Vermount, Jewish Lights Publishing) kirjoittavat. että kun ajattelemme, että olemme tehneet sen, niin vielä on tekemättä jotain, jonka voimme jättää Jumalan tehtäväksi.

Luonteenvikamme määrittelevät meidät, hauskalla tavalla, ja samalla suojaavat meitä. Niiden menettäminen voi jättää meidät tyhjiksi ja haavoittuviksi.

Kukaan ei ole täydellinen.
 
Juutalaiset mystikot opettavat meille, että meidän ihmisten täytyy mennä alas Egyptiin saakka ja kokea orjuus, ennen kuin voimme maistaa vapautta Kanaan-maassa.

Rabbien mukaan kun henkilö muuttuu, niin vanha minä kuolee ja uusi minä syntyy. On olemassa niiden välitila, jolloin ei ole vanhaa eikä uutta minää. Emme siirry vanhasta minästä suoraan uuteen minään, vaan vanhasta minästä ei mihinkään.  Tämän vuoksi tarvitaan useimmille ihmisille hyvin tiukasti strukturoitu ohjelma, kun he aloittavat toipumista.  12 askeleen ohjelma tarjoaa rakenteen, jossa voi turvatusti ja suojellusti siirtyä uuteen: alastomana, herkkänä ja haavoittuvana.  Ohjelma tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa uusi minä voi syntyä ja tulla ravituksi.

Monet sanovat muutoksesta: ” Miten oudolta tuntuukaan, pidän siitä kuka olen, vaikka se ei ole todella minä.” Usko merkitsee sitä, että irrottaa hallinnan, jota ei koskaan ollutkaan, harhasta.  Juutalaisuus opettaa, että voi aina levätä Jumalan siivillä. Voi nukkua yönsä rauhassa, koska sielu on Pyhän Kunnioitetun käsissä. Joku on sanonut, että Psalmit ovat juutalaisen sielun sydän.

Suuri luonteenvika on yrittää saada elämä toimimaan vain omalla tahdonvoimallamme

Stephen Artenburn ja David Stoop kirjoittavat kirjassaan The Life Recovery Workbook – A Biblical Guide through the 12 Steps, 2004), että 6.askel on “paussiaskel”, pohdimme sitä, minkä saimme tietoomme 4. ja 5.askeleessa.  Nyt meidän täytyy sallia Jumalan Hengen työskennellä syvällä sydämissämme, kaivaa esiin luonteenvikamme ja tehdä muutoksia käyttäytymiseemme ja senteisiimme, mikä tuo eheyden ja tyyneyden meihin.

Oman syntisen olosuhteensa rikkinäisyyden kohtaaminen on sydäntä särkevää.  Uskoimme, omavoimaisina, että voimme täyttää inhimillisen nälkämme sielussamme alkoholilla, ruualla, seksillä, rahalla, vallalla tai pornolla, mutta nämä osoittautuivat tyhjiksi kaivoiksi. yritimme pakonomaisesti saada tyydytystä tyhjistä kaivoista, tulimme riippuvaisiksi ja addiktoituneiksi.

6.askeleessa oman voimattomuutemme myöntäneenä, tulimme täysin valmiiksi antaaksemme Jumalan poistaa vikamme.  Kun me päätämme tehdä oman osamme valitsemalla käyttäytyä toisin, niin Jumala poistaa nuo vikamme. Luonteenviat korvautuvat luoteenvahvuuksilla.

Stephanie S Covington kirjoittaa kirjassaan A Woman´s Way through Twelve Steps (1994), että 6.askel kysyy vain olemmeko valmiita muuttumaan.

Tuntuu ristiriitaiselta, mutta suurin osa meistä on kiinni käyttäytymisessä ja tavoissa, jotka aiheuttavat meille eniten tuskaa. Meistä on turvallisempaa tehdä sitä, mikä on tuttua.  Puolustuskeinomme ovat auttaneet meitä selviytymään silloin kun me tarvitsimme suojelemista.  Esimerkiksi raivo voi auttaa pysymään poissa masennuksen ja avuttomuuden tunteista.

Aluksi voi tuntua pelottavalta ja turvattomalta astua puolustusmekanismiensa ulkopuolelle, voit tuntea olosi sekavaksi ja epävarmaksi, mutta olet hyvässä seurassa – 12 askeleen ohjelmassa.

Jos lopetan juomisen, niin kohtaan vaikeuksia. Mitä käyttäydyn sosiaalisissa tilanteissa, joissa minulla ei ole lasia kädessäni? Miten selviän päivällisestä nukkumaanmenoaikaan, jos en ota yhtään paukkua? On liian vaikeaa kohdata ilman päihteitä lapseni, avioliittoni ja bisnekseni. Alkoholi lievittää stressiä ja helpottaa ahdistustani. Jos lopetan alkoholin käytön, ei minulle jää mitään jäljelle.  Raitistuttuaan tajusi, että toimi kaikissa noissa asioissa paremmin kuin juovana aikana.

6.askeleessa oppii luottamaan tulevaan, vaikkei tiedä, mitä se tuo tullessaan.  

Monesti oppii tulemaan tietoiseksi luonteenvioistaan ennen kuin niistä päästää irti. Niihin kehittää viha-rakkaus-suhteen. On hienoa oppia havaitsemaan luonteenvikansa, kuin ”ahaa”-tunne. Tämä luo toivoa siitä, että voimme muuttua. Toivo haihtuu nopeasti, kun havaitsemme, ettemme ole vielä valmiita käyttäytymään uuden tietoisuuden mukaisesti.  On tietoisuus, muttei kykyä lopettaa siitä, mikä voi olla tuskallinen ja nöyryyttävä kokemus.

6.askeleessa on normaalia, että on tietoisuus ennen toimimista. AA-kokouksessa sanotaan ”talk the talk” before we ”walk the walk”. Eli muutoksesta täytyy puhua ennen kuin se tulee luonnolliseksi tavaksi toimia.
On kyse henkisestä edistymisestä, ei henkisestä täydellisyyden tavoittelusta. Eli voi keksittyä edistymiseen ja hyväksyä, että on epätäydellinen, haluton eikä ole valmis.  6.askeleessa tulee säilyttää rehellisyys, jota on kehitelty edellisissä askelissa. 6.askeleessa tullaan tuntemaan itsensä syvemmin, olla kaikkea sitä, mitä olla voi.

6.askel:oletko valmis avautumaan ja lähestymään elämää eri tavalla? Uskotko että Korkein Voima voi työskennellä hyväksesi? Katsomme syvemmälle itseemme rehellisemmin ja ajatuksella.

Tietoisuus ei yksin riitä varmistamaan valmiuttamme, mutta se on välttämätön ensi askel tiellä valmiuteen

Patrick Carnes kirjoittaa kirjassaan A Gentle Path through the Twelve Steps – The Classic Guide for All People in the Process of Recovery (1993), että juhlalliset vakuutukset voivat auttaa muuttamaan käyttäytymistämme. Kertomalla itsellemme myönteisiä väitteitä, niin siitä voi tulla tapa, joka auttaa meitä.
Toipuminen on ohjelma, jossa opitaan uusia tapoja. Kun asenteemme paranee, niin elämämme paranee. Raittius on sitä, että oppii tekemään asiat uudella tavalla.

Kirjassa The Twelve Step – Life Recovery Devotional (Thirty Meditations from Scripture for Each Step in Recovery, 1991) kirjoitetaan, että täytyy muistaa 12 askeleen olevan ehdotuksia. Kukaan ei voi työstää niitä täydellisesti.

Jos olemme työskennelleet edelliset askeleet tarpeeksi vakavasti, niin meissä on ehkä löytynyt riittävästi tuskaa sisällämme rikkoa sydämemme, mikä voi musertava kokemus. Mutta se voi olla merkki siitä, että olemme valmiita Jumalan muuttaa meidät.

Tulla ”täysin valmiiksi” Jumalan poistaa ”kaikki” luonteemme viat kuulostaa mahdottomalta. Todellisuudessa tiedämme että sellainen täydellisyys ei ole saavutettavissamme.

Apostoli Paavali (Fil 3:12–14,16): ” En tarkoita. että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen.
Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen mitä on takanapäin, ponnistelen kohti sitä, mikä on edessäni.
Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Jeesuksen Kristuksen omat. … Meidän on jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet.”

Monet meistä ovat yrittäneet useita kertoja itseparannusta.  Luonteenvikojemme itseparantamiseen useimmat meistä ovat syvästi turhautuneita.

Riippuvuutemme on niin syvälle meihin iskostunut, että määrittelemme identiteettimme niiden mukaan.
”Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.  (1 Kor. 6: 9-11)

”Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle.” ( 2 Kor. 5: 17)
Jos ei pidä siitä, kuka on, niin voi olla rauhoittaa tietää, että voi muuttua dramaattisesti. Meillä kaikilla on suuri potentiaali muutokseen. Monet ovat voineet kuluttaa suuren osan elämästään yrittämällä olla jotain muuta kuin mitä on.

Rohkeus ei ole pelon puuttumista, vaan sen voiman käyttämistä, mitä itsestään löytää, jotta voi ottaa seuraavan askeleen.

Monet eivät ole heittäneet pois tapaa käyttäytyä lapsellisesti. Emme saa takaisin kadotettua lapsuuttamme. Välittömän mielihyvän ja helpotuksen tuskasta vaatiminen on luonteenvika, joka lopulta tuo onnettomuutta.
Kun matkaamme kohti uutta elämää, me väistämättä menetämme joitakin viallisia tapojamme selvitä. Voimme surra niitä kuin menetettyä ystävää hetken. Menetämme päihderituaaleja, jotka loivat turvantunnetta.

Täysin valmiiksi tulemisen prosessi tarkoittaa, että minulle tulee riittävän hankala olo, jotta sallin muutoksen tapahtuvan

Alkoholistien Aikuiset Lapset (AAL, ACA) kirjassa ”Aikuiset Lapset – Alkoholistiset/Toimintahäiriöiset Perheet” (2011) kirjoitetaan, että luonteeni puutteiden tuskallisten seuraamusten tiedostaminen on osa täysin valmiiksi tulemisen prosessia. Niin kauan kuin järkeilin ja syytin muita ongelmistani, ei minulla ollut mitään motivaatiota muuttua.

6.askeleen täysin valmiiksi tulemisen prosessi tarkoittaa, että minulle tulee riittävän hankala olo, jotta sallin muutoksen tapahtuvan.

Kun saavuin ACA:han, pidin itseäni viallisena ihmisenä sen sijaan, että olisin katsonut minulla olevan luonteenvajavuuksia.

Meidän luonteemme vajavuuksilla on taipumus olla syvään juurtuneita ja ne vangitsevat meidät epätyydyttäviin ihmissuhteisiin ja estävät meitä vastaanottamasta Korkeamman Voiman rakkautta.
Meillä on myös selviytymispiirteet, ns. 14 pyykkilistan piirrettä.

Luonteenvajavuuksien ja pyykkilistan selviytymispiirteiden välillä on oleellinen ero. Aikuiset lapset samastuvat helposti selviytymispiirteisiin, sen sijaan heidän on vaikea nähdä luonteenvajavuuksiaan ominaan.

Useimmat aikuiset lapset myöntävät mielellään olevansa ihmisten mielistelijöitä tai pelkäävänsä auktoriteettihahmoja, mutta kavahtavat väitteitä, että he olisivat tuomitsevia, epärehellisiä tai kateellisia.
Avain luonteenvajavuuksista vapautumiseen säilyttäen rauhan selviytymispiirteidemme kanssa on kolmikärkinen lähestymistapa, joka sisältää halukkuuden rukouksen ja aikaa.

Olemme usein nähneet ACA:n jäsenen olevan äärimmäisen turhautunut luonteenvajavuuksien jatkuvasta toistamisesta. Olemme nähneet hänen tekevän huolellista työtä muuttuakseen ja silti palaavan vanhaan ajatteluun ja käyttäytymiseen.

Useimmista ACA:n tulokkaista 6.askel saattaa tuntua ylivoimaiselta, koska heidän on vaikea uskoa, että Jumala pystyisi poistamaan heidän luonteen vajavuudet.

Kokemuksemme osoittaa, että emotionaalisella tuskalla on arvonsa. Opimme, että kivun loppuratkaisu –kivun hellittäminen – on usein kohta, jossa selviytymispiirteiden integraatio tapahtuu. Kun olemme selvinneet siitä, tunnemme muuttuneemme. Otamme haltuumme sen sisäisen voiman, joka meillä on aina ollut, ja näemme emotionaalisen tuskan uudessa valossa. Näemme sen eräänä välineenä, joka voi kesyttää timantinkovat selviytymispiirteemme.

Kohtaamalla tuskamme opimme, ettemme todellakaan ole yksin kärsimyksissämme.

6.askeleen avulla varaat aikaa tullaksesi täysin valmiiksi.

Emme tuomitse perhettämme enää niin paljon, mutta tiedämme myös milloin irrottautua, jos se on välttämätöntä. Uudelleen vanhemmoimme itseämme, kun suremme menetettyä lapsuuttamme.

Luonteenvajavuuksiimme kuuluvat yleensä itsekeskeisyys, tuomitsevuus, ahneus, himokkuus, mustasukkaisuus, ylemmyydentunne, epärehellisyys ja pikkumaisuus.

Kun asetumme pohtimaan vajavuuksiamme, emme tuomitse itseämme. Luonteemme vajavuudet ja selviytymispiirteet ovat vanhoja ystäviämme, joita alamme hyvästellä.

Meidän on tajuttava, etteivät hyvät aikomukset riitä luonteenvajavuuksien poistamiseen. Samoin eivät myöskään tahdonvoima tai päättäväisyys tehoa näihin ajattelumme ja reagointimme virheisiin. Tarvitsemme apua itseämme Suuremmalta Voimalta saadaksemme 6.askeleen tulokset.  

6. askeleen rukous:

”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa.
Rohkeutta muuttaa mitkä voin.
Ja viisautta erottaa nämä toisistaan.
Aamen. ”
SÄRKYNEET UNELMAT
kuin lapsi rikkoutuneen lelun,
isälle kyynelsilmin tuo,
vein unelmani särkyneet
Jumalani luo.
Hän ryhtyi työhön,
korjaamaan,
ja minä häiritsin,
kun koetin auttaa omin käsin,
keinoin vähäisin.
Omani riistin takaisin:
”En jaksa odottaa!”
”Lapseni, kunpa osaisit
luottaa ja luovuttaa.”

5.askeleeseen liittyviä Raamatunkohtia:

”Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.” (1 Piet. 1:13)

”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” (Room.12:2)
”Jos teiltä joltakulta puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne.” ( Jaak.1:5,6)

”Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta.”(2 Tess.3:3)

”Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä. Minä tallennan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan. Kiitetty olkoon Herra! Opeta minut tuntemaan määräyksesi.” ( Ps.119:10-12)

”Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle, mitä sydämesi toivoo. Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen” (Ps.37:4,5)

14.10.2012 Lappeenranta