Toiminnot

Käyn läpi 12 askeleen opetuksia oppiakseni - osa 11

Käyn läpi 12 askeleen opetuksia oppiakseni – osa 11

Kirjassa Kaksitoista askelta ehyempään aikuisuuteen – Opas Kristus-keskeisen toipumisen tielle (1996; Juva:WSOY) 12 askeleen 10. askel kuuluu:
”Jatkoimme itsetutkiskelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti”.

10.askeleen tavoitteena on se, että jatkamme toipumisprosessia

Käytetty Raamatunkohta on (1 Kor. 10:12): ”Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu.”

10. askeleen tarkoituksena on säilyttäminen, sen kaiken mitä edellisessä yhdeksässä askeleessa on opittu.
Kymmenennessä askeleessa kiteytyvät askeleet neljännestä yhdeksänteen.  Arvioimme elämäämme ja myönnämme todeksi, mitä saamme selville. Suostumme siihen, että Jumala muuttaa meidät, ja sitten pyydämme, että hän poistaisi vajavuutemme. mietimme mitä meidän oli hyvitettävä ja toteutamme hyvitykset. Uutta 10.askeleessa on määräajoin tapahtuva tilannearvio.

Meidän pitää järjestää itsellemme säännölliset ajat henkilökohtaista itsetarkastelua varten.
Valmistaudumme 10.askeleeseen parhaiten niin, että laadimme arvioinnillemme aikataulun. Määräajat ovat tärkeitä, sillä muuten meillä on taipumus välttää tarkastelun suorittamista. Aikavälin pituudella (joka päivä ruokatunnilla, nukkumaan mennessä, perusteellisesti viikonloppuretriitissä 2-4 kertaa vuodessa) ei ole niin paljon merkitystä kuin sillä, että lupaamme suorittaa itsetutkiskelun säännöllisesti.

10.askeleen rukous:
Rukoilen että oppisin jatkuvasti:
toimimaan oikein ja viisaasti,
tekemään joka päivä pika-arvion itsestäni,
korjaamaan tekemäni virheet,
kantamaan vastuun teoistani,
tiedostamaan selvästi kielteiset ja itsetuhoiset asenteeni ja tottumukseni,
pitämään omatahtoisuuteni kurissa,
muistamaan että tarvitsen apuasi,
pitämään lähimmäisenrakkautta ja suvaitsevaisuutta mottonani ja
kysymään, niin kuin olen kysynyt rukouksessa joka päivä, miten voisin parhaiten
palvella sinua, joka olet minua korkeampi voima.
(Prayers for Twelve Steps – A Spiritual Journey)

10.askel on ensimmäinen ns. ylläpitoaskel

Kymmenennessä askeleessa alkaa 12 askeleen askelsarjan säilyttävä osuus. Opimme pitämään sen, mitä olemme saavuttaneet, saamme enemmän varmuutta ja jatkamme iloiten hengellistä matkaamme.
Ensimmäiset yhdeksän askelta panivat asiamme järjestykseen ja mahdollistivat sen, että saatoimme muuttaa joitakin vahingollisia tottumuksiamme.

Matkan jatkuminen edellyttää, että luotamme jatkuvasti Jumalan Pyhään Henkeen ja Jumalan sanan voimaan. Työmme alkaa tuottaa tulosta, kun opimme uusia ja terveempiä tapoja huolehtia itsestämme ja suhtautua muihin.

Meitä saattaa askarruttaa, ovatko rauha ja levollisuus tulleet elämäämme pysyvästi vai onko kaikki vain ohimenevää. Toteuttaessamme askelia käytännössä olemme huomanneet, kuinka hauraita ja särkyviä olemme. Mutta kun harjoitamme päivittäin askelia ja Kristus on kanssamme ja tuo rakkauden elämäämme, saavutamme ja säilytämme löytämämme uuden tasapainon.

Ihmissuhdetaitomme kehittyvät ja huomaamme että kanssakäymisemme ihmisten kanssa muuttuu uudenlaiseksi.

Tässä vaiheessa meillä on ehkä kiusaus palata takaisin entiseen ylpeyteemme ja uskoa parantuneemme.
Luulemme helposti, että olemme jo löytäneet kaikki vastaukset ja voimme pysähtyä tähän. Tulemme hyvin toimeen itsemme kanssa, eikä tunnu tarpeelliselta jatkaa prosessia.

Meille ilmaantuu muuta tekemistä, ja keksimme syitä jättää menemättä kokouksiin ja luopua ohjelmasta.
Meidän täytyy vastustaa kiusausta lopettaa ohjelma ja tajuta, että jos luovutamme, emme pääse koskaan siihen tavoitteeseen, jonka olemme asettaneet itsellemme. Onnistuaksemme meidän on oltava valmiit luottamaan Jumalan apuun ja noudatettava askelten periaatteita elämämme loppuun asti.
10.askel tähtää jatkuvaan hengelliseen kasvamiseen

Jouduimme pitkään kantamaan välinpitämättömyytemme seurauksia. Emme suostuneet näkemään pieniä ongelmiamme, vaan annoimme niiden kasvaa suuriksi ja moninkertaistua. Koska meiltä puuttui alttius ja taito korjata käyttäytymistämme ja tunnustamme virheemme, myönnämme ne heti ja anomme Jumalalta johdatusta niiden korjaamiseksi.

Kun yritämme oikein tarkasti valvoa toimiamme ja reagointitapojamme, emme saa tuomita itseämme liian ankarasti. On nimittäin olemassa vaara, että kielteiset asenteemme palaavat.
Tunne-elämästämme ja hengellisestä elämästämme huolehtiminen edellyttää jatkuvaa hereilläoloa, lempeää ymmärtäväisyyttä ja kärsivällisyyttä.

Elämä ei pysy koskaan ennallaan: se muuttuu jatkuvasti ja jokainen muutos edellyttää meiltä sopeutumista ja kasvamista.

Nimettömät Alkoholistit (11.painos, 2001, 97-98)-kirjassa, että jatkamme itsetutkiskelua ja oikaisemme jatkuvasti vääryydet, joita tulemme tehneeksi.

Tehdessämme välit selviksi menneisyyden kanssa, aloitimme pontevasti uuden elämäntavan. Astuimme Hengen valtakuntaan. Seuraava tehtävämme on oppia ymmärtämään ja toimimaan. Se ei tapahdu hetkessä. Tämän kehityksen pitäisi jatkua koko elämämme läpi.

Tarkkaile jatkuvasti, ettet ole itsekäs, epärehellinen, kaunainen tai pelokas.

Kun virheitä kertyy, pyydä heti Jumalaa vapauttamaan sinut niistä. Meillä on tapana puhua niistä heti jonkun kanssa, ja hyvittää pikaisesti, jos olemme loukanneet jotakuta.

Tunnussanamme ovat rakkaus ja suvaitsevaisuus muita kohtaan.

Olemme lakanneet taistelemasta ketään tai mitään vastaan - edes alkoholia. Tässä vaiheessa olemme saaneet järkemme takaisin. Viina kiinnittää mieltämme harvoin.

Jos kiusaus tulee, kavahdamme sitä kuin polttavaa liekkiä.

Suhteemme alkoholiin on kiihkoton, meillä on turvallinen ja suojattu olo. Emme ole edes vannoneet olevamme juomatta. Ongelma on vain poistunut. Sitä ei ole. Emme rehentele emmekä myöskään pelkää.
On helppoa hengittää hengellisestä ohjelmasta ja jäädä lepäämään laakereillaan.  Mutta jos se teemme, meitä odottavat vaikeudet.

Meidän on joka päivä ja kaikissa toimissamme mietittävä, mitenkä on Jumalan tahto. ” Miten voin parhaiten palvella Sinua – tapahtukoon Sinun tahtosi, ei minun.” Näiden ajatusten on saatettava meitä aina.
Jos olemme seuranneet ohjeita tarkasti, olemme alkaneet tuntea, kuinka Hänen Henkensä virtaa meihin. Tavallaan olemme tulleet tietoisiksi Jumalasta.

Jos teet jotain toipumisellesi haitallista, korjaat sen heti. Korjaat virheesi heti, kun tulet niistä tietoisiksi.

Terence T Gorski kirjoittaa kirjassaan (Understanding the Twelve Steps- An Interpretation and Guide for Recovering People, 1989), että  AA:n 12 askeleen ohjelmassa ensimmäisestä seitsemänteen askeleeseen, olet korjannut jotain sisältäsi. Kahdeksannessa ja yhdeksännessä askeleessa olet korjannut jotain ulkopuoleltasi. Nyt elämäsi on takaisin työskentelyjärjestyksessä, AA:n kymmenes askel ehdottaa, että sinun kannattaisi katsoa itseäsi huolellisesti.

Jos teet jotain toipumisellesi haitallista, korjaat sen heti. Korjaat virheesi heti, kun tulet niistä tietoisiksi.

Askeleet tunnustavat, ettet etsi täydellisyyttä, vaan edistymistä. Kymmenes askel ehdottaa, että seuraat edistymistäsi ottamalla kiinni ja korjaamalla virheesi varhain, ennen kuin ne kasvavat isoiksi ongelmiksi.

Gorskin mukaan 10.askeleessa on kuusi erillistä tehtävää:
1. Kehität itsellesi tavan tehdä päivittäisen arvion, missä arvioit vahvuuksiasi ja heikkouksiasi.
2. Teet sitoumuksen harjoittaa tätä päivittäistä inventaariota niin että siitä tulee käytännöllinen tapa elämääsi.
3. Tunnistat henkilökohtaiset vahvuutesi ja heikkoutesi kun tulevat ilmi päivittäisessä elämässä.
4. Käytät hyväksi henkilökohtaista päiväkirjaa dokumentoidaksesi vahvuus- ja heikkoustapasi elämässäsi.
5. Teet tietoisen päätöksen käyttää hyväksesi vahvuuksiasi auttaaksesi toisia.
6. Teet tietoisen päätöksen myöntääksesi heikkoutesi ja tehdä toimenpiteet parantaaksesi heikkouksiasi.

Tehdäksesi päivittäisen arvion itsestäsi, sinulla täytyy olla systeemi tarkastella ajatuksiasi, tunteitasi ja käyttäytymistäsi, onko se raittiuteen keskittyvää vai retkahtamista takaisin itseään pettävään käyttäytymiseen. On hyvä olla olemassa kysely tai tarkistuslista, joka tarjoaa jotakin mitä ajatella ja vertailla.

On kehitetty monenlaisia päivittäisen inventaarion muotoja, esim kirjassa Staying Sober Workbook, 1992 (291s) (” Raittiina pysymisen työkirja") aamu- ja ilta- arviointeja varten.

Gorski suosittelee, että teet kaksi inventaariota päivässä. Avainkysymykset ovat aamulla:
- Mitä pitää tänään tehdä ylläpitääkseni raittiuteni ja jatkaakseni kasvamista?
- Mitä minun pitää tänään tehdä kohdatakseni velvollisuuteni ja vastuuni elämässäni?
Ja illalla:
- Mitä tein tänään hyvin?
- Mitä tein tänään heikosti? Onko jotain varoitusmerkkejä, jotka muistuttavat, että olen vaikeuksissa toipumisessani?

Ihmiset kysyvät, kuinka kauan inventaariota tulee tehdä? Niin kauan, että siitä tulee niin miellyttävää, ettei sitä voi lopettaa.

Jos kohtaat itsesi paperilla joka päivä, niin olet pakotettu tietoisesti tutkimaan päätöksiäsi ja reaktioitasi, mikä mahdollistaa saavuttaa suuruuden. Monet menestyneet ihmiset toimivat tällä tavoin. Monet ihmiset, jotka pitävät elämäänsä epäonnistuneena, eivät tee kumpaakaan, eivät päivittäistä inventaariota eivätkä päiväkirjaa.

Jotkut jotka eivät pidä päiväkirjaa, eivät pidä kirjoittamisesta eivätkä siitä, että panevat ajatuksensa paperille näkyville. Toiminnan tarkoituksena on löytää ajattelustasi ei-järkevät tavoitteet ja päihdeajattelu, ennen kuin se johtaa suuriin vaikeuksiin.

Monet ajattelevat, että kun sujuu hyvin, ei tarvitse tehdä päivittäistä inventaariota, jonka tekeminen on vaikeampaa ajallisesti ja muuten, jos ongelmia sitten ilmaantuukin. Inventaarion tekemisen välttely on psykologinen puolustuskeino, joka toimii tekosyynä oman käyttäytymisen ja ajatusten realiteetin testaamiseksi.

Kun olet toipumassa, sinun täytyy oppia päättelemään ajatustesi ja toimintasi laatu. Tämän tehdäksesi tarvitset objektiivisen standardin, joka heijastaa korkeita ihanteita. Monille toipuville ihmisille heidän oma tulkinta 12 askeleesta toimii tällaisena korkean ihanteen periaatteena.

Gorski itse on tiivistänyt AA-ohjelman kolmeen yksinkertaiseen toimeksiantosopimukseen ja velvoitteeseen. 12 askeleen kolme toimeksiantosopimusta ovat:

1. tinkimätön rehellisyys
2. ansaita itse elantonsa
3. kunnioittaa toisten oikeuksia

Ja kolme yksinkertaista velvoitetta on:

1. älä valehtele
2. älä petä
3. älä varasta

Voit varastaa jonkun maineen esimerkiksi kertomalla hänestä pahansuopia juoruja.

12 askeleen ohjelma opettaa ihmisiä, että ainut tapa saada asiat todella omakseen on ansaita ne vastuullisen toiminnan kautta. Sitten ne asiat voi pitää, jakaa tai tehdä niille, mitä haluaa, koska on ne ansainnut.

Toipuvat ihmiset eivät vain pidä päiväkirjaa, vaan lukevat sitä säännöllisesti, mistä he voivat nähdä edistyvätkö vai eivät pidemmällä aikavälillä.
Toipuvat ihmiset auttavat vahvuuksillaan muita, mikä samalla vahvistaa heidän vahvuuksiaan. Ihmisille on annettu heidän vahvuutensa tietystä syystä - sinulla on tarkoitus elämässä. Raittiit ihmiset etsivät elämänsä merkitystä ja tarkoitusta.

Suuruus tai epäonnistuminen elämässä eivät ole kiinni yhdestä dramaattisesta tapahtumasta. Se rakentuu hitaasti ja hiljaa, päivä kerrallaan. Päivittäiset pienet päätökset valmistavat meitä suuruuteen tai tragediaan elämässä.

Päivittäisen inventaarion avulla oppii näkemään, mitä on tekemässä ja oppii kuinka muuttua.

Psykologi Nathaniel Brandenin mielestä mielenterveys on sitä, että oppii käymään vaihtokauppaa, jossa ongelmat pystyy muuttamaan paremmiksi ongelmiksi.

AA1-3: ensimmäisestä kolmanteen askeleen käsittelivät voimattomuutta alkoholi- ja päihdeongelmiin nähden.

AA4-5: vaihdoit nämä ongelmat helpompiin kuin tunnistit ja jaoit luonteenvikasi muiden kanssa.

AA6-7: tosiasiallisesti vaihdoit luonteenvikasi siihen, että kasvavat itsesi sisältäkäsin uudelleen.

AA8-9: vaihdoit ongelmasi siihen, että korjasit, mitä haittaa olit tehnyt toisille ja korjasit elämäntapasi.

AA10: otat tehtäväksesi vaihtaa ongelmasi harmonian ja mielenrauhan ylläpitämiseen.

Gorskin mukaan useimmat, jotka onnistuvat työskentelemään askeleet läpi, tekevät yhden askeleen kerrallaan ja ajan kanssa.

AA1: keskityt voimattomuuteen.

AA2: keskityt avunlähteen löytämiseen.

AA3: keskityt seuraamaan ohjeita, joita avunlähteestä sait.

AA4: keskityt tutkimaan itseäsi ja oppimaan, kuka todella olet - vahvuuksiesi ja heikkouksiesi kanssa.     

AA5: opit että muut rakastavat ja pitävät sinusta huolta, vaikka tietävät kuka olet ja etkä ole vain olemuksesi.

AA6: valmistaudut luopumaan luonteenvioista, jotka aiheuttavat kärsimystä toipuessasi.
AA7: keskityt tekemään sen, mitä muutoksen läpikäymiseksi tarvitaan.

AA8: keskityt tekemään lista ihmisistä, joita vahingoitit ja mitä selvästi teit, mitä sinun pitää tehdä hyvittääksesi asian ja tulla halukkaaksi tekemään niin.

AA9: keskityt korjaamaan vahingot, jotka teit.

AA10: keskityt kehittämään tavan elää mukavaa, ongelmavapaata elämää ilman epäonnistumista ennen 11.askelta. Suunnitella elää päiväsi vastuullisesti ja arvioida kun olet päivän elänyt, kunnes siitä muodostuu tapa.

Tämä ei ole helppoa. Et saa koskaan aliarvioida päihderiippuvaisten ihmisten voimaa sabotoida elämäänsä.

Et ole koskaan vapaa ongelmista, mutta ehkä ensi kertaa elämässäsi voit käsitellä niitä vastuullisesti selvin päin. Ja samalla säilyttää harmonian, hyväksynnän ja tietoisuuden, mitä tuntea ja mitä tehdä. Vältyt toistamasta menneisyytesi virheitä, kun kasvat matkallasi.

Phillip Z kirjoittaa kirjassaan A Skeptic´s Guide to the 12 Steps ( 1990, Hazelden), että 10.askel on merkittävä muutoskohta 12 askeleen toipumistiellä. Tähän asti askeleet ovat valmistaneet uuteen elämään ja uuteen tietoisuuteen.  10.askel päivittäisenä harjoituksena jatkaa meidän muutostamme lopun elämän aikamme.

Philip Z kertoo, että hänellä meni kaksi vuotta, ennen kuin hän oli omasta mielestään 10.askeleessa. Hän ei ollut enää syönyt pakonomaisesti kahteen vuoteen.

Silti hän epäili edelleen, voiko 12 askeleen ohjelma tuoda todella syviä ja kestäviä muutoksia. Ehkä nämä olivat ohimeneviä muutoksia, hän tavoitti itsensä toistuvasti ajattelemasta.

Egomieli koetti kovasti estää hyväksymästä selviä tosiasioita - Philip Z oli selvästi rentoutuneempi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, vähemmän peloissaan tulevaisuudesta ja elämänikäinen taakka syyllisyydestä, häpeästä ja haudotuista katkeruuksista oli häviämässä.

Osa hänestä koetti vielä kieltää muutoksen, vaikka ystävät ja tuttavat olivat huomanneet, ettei hän enää yrittänyt kontrolloida asioita eikä ystäviään. Ja hän kykeni säilyttämään raittiin ja tasapainoisen asenteen kriisien ja vaikeuksien keskellä.

Askeleet kymmenestä kahteentoista ovat ns. ylläpitoaskeleet. Kaikki ei ole vielä opittu, mutta päivittäisillä harjoituksilla voi muodostaa perustan moraaliselle tai hengelliselle elämälle.

Viisaat ovat aina tienneet että itsensä tarkastelu päivittäisenä rutiinina on onnen tae.

Philip Z kertoo tarinan Zoharista, 1200-luvun juutalaisesta mystiikasta.

Viisas ja ystävällinen mies, rabbi Abba, istuu Lyddan kaupungin portin vieressä ja näkee kun vanha mies kävelee mäkeä ylös kohti kaupunkia. Vanha mies kävelee hitaasti päivän matkan väsyttämänä. Ennen portille saapumistaan vanha mies suuntaa pois tieltä ja menee puun alle varjoon valmistautuen nukkumaan yönsä.

Rabbi näkee, että vanha mies ja puu ovat hauraalla kalliokielekkeellä. Yhtäkkiä myrkyllinen käärme lähestyy makaavaa vanhaa miestä, mutta ennen kuin se ehtii iskeä ja rabbi huutaa varoituksensa, puusta irtoaa iso oksa, joka putoaa maahan tappaen käärmeen.

Vanha mies herää oksanputoamisen ääneen ja nähdessään myrkyllisen käärmeen vierellään hypähtää pystyyn ja pakenee nukkumispaikaltaan.

Kohta miehen noustua kallionkieleke sortuu ja putoaa rotkoon. Rabbille on selvää, että jos mies olisi herännyt hetkeä myöhemmin, hän olisi menehtynyt. Rabbi kiinnostuu, kuka on tämä mies.

- Kuka olet, vanha mies, kun Jumala ei vain yksi vaan kaksi ihmettä on tehnyt hyväksesi?, rabbi kysyy.
- En ole mitenkään erityinen, vanha mies vastaa.

Mutta rabbi painostaa saadakseen selville tämän vanhan miehen erityisen suosion Jumalan silmissä. Pohtien rabbin kysymystä vanha mies vastaa, hetken mietittyään.

- Ainut asia, joka tulee mieleen on se, että minulla on tapa, että jos joku rikkoo minua vastaan, niin yritän aina antaa hänelle heti anteeksi ja tehdä rauhan.
Jos päivän päättyessä olen yhä suunniltani jollekin, en saa nukutuksi ennen kuin annan hänelle anteeksi sydämessäni.

Rabbi Abba katsoo miestä kyyneleet silmissä ja sanoo:
- Ei ihme, että Jumala tekee ihmetöitä sinulle!

Philip Z sanoo, että päivittäisen inventaarion tekeminen säännöllisesti auttaa häntä tunnistamaan ja pohtimaan vihan, itsesäälin ja pelkojen takana olevia asenteita ja uskomuksia.

Päivittäisellä inventaariolla Philip Z vähentää mahdollisuutta, että katkeruus, syyllisyys ja pelot kasvavat suuremmiksi psyykessä.

Aikaisemmin kun hän oli vihainen jollekin, se meni pois tietoisuudesta, mutta saman henkilön näkeminen seuraavana päivänä suututti niin, että se kuului hänen äänensävystään, joka aiheutti reaktion, joka aiheutti uutta katkeruutta ja epämiellyttävyyttä. Täten ne vähensivät mahdollisuutta tuntea vapautta, spontaanisuutta, myötätuntoa ja ystävällisyyttä tapaamisessa tuon toisen ihmisen kanssa.

Toipuminen on todella kypsymis-kasvamis -prosessi ja oppia hyväksymään elämä sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin toivoo sen olevan.

Jos ei omaa rakastavaa ystävällisyyttä ja armollisuutta itselleen, itsetutkiskelusta tulee itsensä halveksuntaa ja kärsimystä, eikä ole hyviä ronkkia pimeitä psyykkisiä voimia ilman parantavaa asennetta. Jos ei itse omaa parantavaa asennetta, voi pyytää apua itselleen anteeksiantamiseen Korkeimmalta Voimalta.

Murrosikäisen vanhempana oleminen mainio keino työstää omia luonteenheikkouksiaan. Philip Z kertoo yhteenotoista poikansa kanssa. Yhtäkkiä pakkokasvattamisen sijaan hän tajuaa kuin hidastetussa filmissä, että kyseessä on universaalinen ikiaikainen isien ja poikien taistelu - ei mitään henkilökohtaista.  
Rentouttavaa, tilanantavaa ja taistelun lopettavaa!

- Kuka tietää, ehkä synnyn uudestaan ja olen sinun poikasi seuraavassa elämässä, Philip Z veistelee pojalleen kesken riidan.

Viha ja jännitys laukeavat kunnioitukseksi ja hellyydeksi.

Buddhalaista mindfulnessia, täysi tietoisuus ympärillä olevista asioista tuomitsematta tai arvostelematta niitä, Philip Z sanoo harrastavansa päivittäin. Harjoittelun aloittaessaan Philip Z huomasi, kuinka vähän hän oli tietoinen ajatuksistaan.

Alitajuinen mässäily ja tunnepurkaukset ovat samanlaisia toimintoja. Molemmat voivat alkaa huomaamattomasti ja hitaasti tarkkaamattomuuden hetkinä, kauan ennen kuin mitään dramaattista tapahtuu. Tulee satunnainen yllyke, johon tarttuu, eikä voi keskeyttää sitä ennen kuin se pyörii jo tutulla täydellä tehollaan.

Syömiseen liittyvät ajatukset ennen aikaan pääsivät yllättämään hänet täysin. Jos hän luotti tahdonvoimaansa, niin ennen pitkää hän epäonnistui ja palasi pakonomaiseen syömiseen.

Aikaisemmin hän luuli, että syömisongelman syyt olivat hänen ympäristössään, nyt hän tajuaa että ne syntyvät hänessä itsessään.

Aikaisemmin ruoka oli kuin Odysseuksen myytissä seireenien kutsu, jota ei voinut vastustaa. Seireenit edustavat psyykemme voimia - pahoja noitia, voimakkaita lohikäärmeitä ja tyhmiä kuninkaita, joita saduissamme kerrotaan.

Kun opimme tunnistamaan asiat, tapahtumat ja mielikuvat, jotka johdonmukaisesti ilmestyvät uudelleen oman itsepetoksellisen käyttäytymisen seurauksena - oman psyykemme pimeiden voimien symboleina, niin kykenemme kehittämään strategioita hengelliseen muutokseemme.

- Niin kauan kuin pelkään ruokaa, lihomista ja nälkää, niin kauan jää oman päihdeajatteluni hulluuden vangiksi. Jos toisin pelosta, ennemmin tai myöhemmin ajaudun pakonomaiseen syömiseen, Philip Z kertoo.

Pelko ei johda minua vapauteen, vaan pelon avoin tutkiminen voi tuoda vapauden, jota hän toivoo.

Elämän kuluessa kehitetyt puolustusmekanismit, joiden turvin oli elämässä selvinnyt, muodostivat Philip Z:lle esteen löytää hengellisen voiman sisäisen lähteen sisältään.

Hän oli viettänyt vuosia etsiäkseen itsensä ulkopuolelta jotakin joka muuttaisi hänen tunteensa itsestään ja elämästään. Jos vain joku ihminen tulisi ja rakastaisi häntä ilman ehtoja.  Jos vain saisi riittävästi materiaalista hyvää, niin hän olisi onnellinen.

MUTTA EI MIKÄÄN AINE, HENKILÖ, MATERIAALINEN ESINE TAI TOIMINTA VOINUT PARANTAA HÄNEN HAAVAANSA JA PALAUTTAA TUNNETTA EHEYDESTÄ.

Nyt hän ymmärsi, että ei mikään tuolla ulkona jossain voinut tehdä eroa, koska tyhjyys, kaipaus oli jotakin, jota oli hänen omassa sydämessään.

Yhdeksännen ja kymmenennen askeleen lupaukset alkoivat toteutua. muutokset ajatuksissa ja persoonallisuudessa alkoivat tapahtua. Kun on enemmän kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja helppoutta, niin toimii vähemmän vihamielisesti, pelosta tai tarpeesta kontrolloida muita.

Alkoholisteille ei luvata että yllyke juoda häviäisi, mutta monelle käy niin viimeistään tämän askeleen myötä. Jos ei ole koskaan ollut pakkomielteen riivaama, niin ei voi ymmärtää, miten suuri helpotus lupaukseen sisältyy. Joka on ollut vuosia pakkomielteen vaivaama, ei edes kuvittele, että voisi joskus olla vapaa pakkomielteestä -syömisen tai juomisen.

Rabbi Kerry M. Olitzky ja Stuart A Copans kirjassaan Twelve Jewish Steps to Recovery – A Personal Guide Turning From Alcoholism and Other Addictions ( 2006, 7th ed, Woodstock, Vermount, Jewish Lights Publishing) :  Kun olet aloittanut toipumisen, älä keskeytä sitä. Luo rytmi, joka sopii sinulle. Älä odota, että joku osoittaa sormella, että olet tehnyt virheen.

Juutalaisessa perinteessä on tapana nousta varhain ja tehdä mitzvah, juutalaisen uskonmukainen aamutoiminta, jonka johdosta koko päivä on rauhallisempi.

Juutalaisen päivärytmin mukaan kolmesti päivässä rukoillaan eli pysähdytään ja tarkastellaan omaa käyttäytymistä. Sapattina pitäisi tarkastella koko viikon käyttäytymistä. Aikaa tulisi mitata juutalaisen perinteen pyhien merkkipaalujen mukaan: rituaalit, festivaalit ja lomat.

Joka päivä ja joka viikko voi pysähtyä tarkastelemaan, mitä on tehnyt ja mitä on sanonut - "sapattihetkiä" voi pitää aina silloin tällöin. Hyvittämiseen ei tule sapattihetkiä odottaa, vaan on heti myönnettävä, jos on väärässä.

Juutalaiset rukoilevat messiaanista aikaa, mutta tajuavat, että ennen kuin se tulee, meidän tehtävämme on tehdä maailmasta parempi paikka messiaalle. Itse asiassa sapatti tarjoaa ikkunan messiaaniseen aikaan. Me kaikki kaipaamme aikaa, jolloin rauha ja tyyneys vallitsevat maailmassa - työskentelemme koko viikon saadaksemme vilauksen sellaisesta lyhyeksi aikaa.

Neljännessä askeleessa teimme moraalisen inventaarion, nyt 10.askeleessa me seuraamme toipumistamme.
- Toipuminen ei estänyt minua tekemästä virheitä. Se auttoi minua tunnistamaan ne nopeammin, kun olin tehnyt ne.

Kun hyvät ihmiset luopuvat integriteetistään tekemällä vääryyksiä, he kuolevat tietyllä tavalla. Kun pahat ihmiset kääntyvät pois kuolemasta tehdäkseen mikä on oikein ja kohtuus, niin he itse asiassa pelastavat elämänsä.

Kun tunnustamme syntimme ja käännymme niistä pois, elämme, emmekä kuole.

Ei ole sinun vastuullasi korjata kaikkea täydelliseksi, mutta et ole myöskään vapaa lopettamaan sen tekemistä.

Stephen Artenburn ja David Stoop kirjoittavat kirjassaan The Life Recovery Workbook – A Biblical Guide through the 12 Steps,2004):


10. askeleessa olemme valmiita hyväksymään sen, että 12 askeleen työskentelyperiaate on hengellisen luonteen rakentaminen pikemmin kuin mukavuus ja sopivuus. Emme kasva henkisesti mikäli emme työskentele näitä askelia jatkuvasti.
Se on kuin maratonille valmistautumista.

10.askel ehdottaa suunniteltua ja aikataulutettua aikaa kehittää hengellisestä vahvuutta ja ketteryyttä.
Monille jopa säännöllisen liikunnan harjoittaminen on vaikeaa.

Monista jatkuvan henkilökohtaisen inventaarion tekeminen tuntuu tylsältä ja tarpeettomalta. Nämä yleensä kielivät egon puutteista ja ylpeydestä.

Oppimalla hengellisen harjoituksen, me säännöllisesti harjoitamme egon ja ylpeyden häivyttämistä, mikä sallii nöyryyden kehittää sielujamme.

Jos me arvioimme luonteenvikojamme, kun ne nousevat esille, niin voimme korjata niitä pikaisesti ja pysymme toipumisen tiellä.

10.askel ei sano, jos teemme väärin, vaan kuin teemme väärin. Olemme ihmisiä, mikä asettaa ylpeytemme rajoihin ja pitää meidät emotionaalisesti oikeassa.

Jaakobin kirjassa (Jaak 5:16) sanotaan, että parantuminen tapahtuu, kun tunnustamme syntimme toisillemme. ”Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras ".

Stephanie S Covington kirjoittaa kirjassaan A Woman´s Way through Twelve Steps (1994):

Kymmenenteen askeleeseen tullessa on askelia tehty jo paljon. Saattaa haluta hidastaa, rentoutua ja jopa lopettaa, mutta meidän pitää olla huolellisia sen suhteen, ettei luisu vanhoihin tapoihin. Tämän vuoksi teemme säännöllistä check-in:ä.

Keskitymme elämme jokainen hetki elämään hengellisellä tavalla ja ylläpitämään edistystä, jota olemme saavuttaneet.
Askeleet ensimmäisestä yhdeksänteen olivat kuin fyysinen tsekkaus, nyt 10.askeleessa luomme rutiinin, jolla pidämme ruumiimme hyvässä kunnossa.

10.askeleessa päivittäisillä harjoituksilla alamme pitää yllä saavuttamaamme emotionaalista ja hengellistä terveyttä. Aikaisemmat askeleet antoivat viitettä siitä, mihin suunnata huomiomme. Nyt luomme päivittäisen rutiinin jatkuvalle tarkkailulle ja pohtimiselle emotionaalisen ja hengellisen terveytemme ylläpitämiseksi.

Jatkuva tietoisuutemme sallii meidän kohdata päivämme vastuullisesti. Ilman päivittäistä reflektiota, voimme joutua takaisin hengellisen turmion tielle - uudet kaunat, huolet, mustasukkaisuudet ja pelot voivat työntää meitä kohti entistä käyttäytymistämme.

AA:ssa sanotaan, että "lykkäämme päivällä" juomistamme niin kauan kuin jatkamme sen tekemistä, mitä olemme oppineet askelten myötä. Sovellamme oppimaamme nykyhetkeen.

10. askeleessa laitamme "päivän pulkkaan". 10.askeleessa opimme ymmärtämään ja hyväksymään itsemme syvemmällä ja syvemmällä tasolla. ”Enemmän tulee paljastumaan" on suosittu AA-sanonta.

Jokapäiväiset tapahtumat voivat olla kuin peilejä, jotka heijastavat syvempää minuuttamme. Niiden kautta voimme voi perusteellisemmin ymmärtää syvimpiä arvojamme ja tunteitamme.

Jos harjoitamme 10.askelta hyväntahtoisen itsehavainnoinnin ja itsehyväksynnän hengessä, niin voimme vapautua enemmästä syyllisyydestä, sekavuudesta ja häpeästä.  Jatkamme itsekkyyden, epärehellisyyden, kaunan ja pelkojen tutkimista - ja kun ilmenevät, niin pyydämme Jumalaa välittömästi poistamaan ne.

Iso Kirja kertoo, että viha on "kyseenalaista ylellisyyttä normaaleille ihmisille", mutta joka voi johtaa alkoholistin takaisin juomiseen.

10.askeleessa on totuuden teema.
- Mene syvemmälle totuudessa ja aina kunnioita sitä, vaikka se tuntuisi epämiellyttävältä ja vaikealta, oli kummin ohje vihasta kärsivälle kirjoittajalle.

10.askel on erityisen vahva naisille. Naiset voivat saada mahdollisuuden ehdottomaan hyväksymiseen ja oman kokemuksen pätevöittämiseen. Naisilta harvoin kysytään, kuinka he voivat ja kuinka he ovat reagoineet päivän tapahtumiin. Tämä on erityisen tärkeää naisille, jotka tulevat perheistä, jotka kieltävät heidän kokemuksensa.

Myöntämällä totuus itsestämme vahvistaa elämään hengellistä elämää - olemaan todella se, mitä olemme.

Omien virheiden myöntäminen voi olla nöyryyttävä kokemus, mutta myöntämällä erheensä saa uudenlaisen vapauden. Myöntämällä väärintekemisensä ei enää ole pakotettu piileskelemään häpeässä. Se että teen virheen, ei tarkoita että minä olisin virhe. Ei tarvitse aina olla täydellinen ja oikeassa. Voin myöntää erheeni ja hyväksyä itseni.

Perinteinen AA-sanonta sanoo, että kun joku loukkaa meitä ja tunnemme haavoittuneemme, niin me myös olemme väärässä. Eikä tämä ole tarkoitettu itsesyytökseksi.

Patrick Carnes kirjoittaa kirjassaan A Gentle Path through the Twelve Steps – The Classic Guide for All People in the Process of Recovery ( 1993):

10.askel ehdottaa integroimaan ohjelman periaatteet rehellisyyden ja hengellisen tutkimisen päivittäiseen elämään. Tasapaino, keskittyminen ja itsevastuu ovat keskeisiä asioita. Tasapainossa tunnustamme vahvuutemme ja rajoituksemme. Keskittymisessä teemme päivittäisen inventaariomme. Itsevastuussa tunnustamme pikaisesti menestyksemme ja epäonnistumisemme.

Sitoutuminen eheytymiseen asettaa perustan aktiiviselle hengellisyydelle.
uutteraa ja jatkuvaa itsetutkiskelua voi pitää yllä vain vahvalla hengellisellä perustalla (AA11).

Kirjassa esitellään kymmenen päivän harjoitus kymmenelle asialle (yhtälölle) elämässä, 10. ja 11. askeleen tavoin.

Onnellisuus on tyydytys jaettuna haluilla. Onnellisuus on, kun se mitä haluat, on suhteessa siihen, mitä sinulla on. Jos on vain vähän haluja, on helppo olla onnellinen.

Kasvu on muutos jaettuna stabiilisuudella. Muutos ilman tukevaa perustaa johtaa kaaokseen.

Seesteisyys on rajat jaettuna optioilla. Päihdeongelmaiset elävät äärimmäisyyksissä, koska he voivat viedä minkä tahansa option - ilman rajoja - äärimmäisyyteen. rajojen asettaminen luo tasapainoa.
Mielenrauha on toisten tunteminen jaettuna itsensä tuntemisella. Ahdistus nousee salaisuuksista itsestään, mitä toiset eivät tiedä. Huoli toisista, että he keksisivät totuuden, tuhoaa mielenrauhan. Kun elämässäsi on toisia, jotka tietävät kaiken sinusta, mitä tiedettävää on, niin voit elää rauhassa ja lopettaa elämään toisen hylkäämisen kauhussa.

Todellisuus on kevyt puoli jaettuna pimeällä puolella. Keskittymällä vain heikkouksiisi vääristät todellisuutta. Näkemällä vain menestyksesi sumentaa näkemäsi samalla tavoin.

Saavutus on visio jaettuna suunnitelmalla. Aito saavutus yhdistää mielikuvan siitä, mitä pitää tehdä ja konkreettisen toimintasuunnitelman miten asiat tulee tehdä.
Suunnitelma ilman visiota ei johda mihinkään. Visio ilman konkreettista toimintaa ei tule koskaan todellisuudeksi. Päivä kerrallaan - ajattelu on unelman pilkkomista niin pieniksi palasiksi, että sen voi tehdä pala kerrallaan.

Läheisyys on uskollisuus toisille jaettuna uskollisuudella itselle. Läheisyys perustuu luottamukselle. Kun uskollisuus itsellesi matsaa uskollisuuteen muille, niin luottamus syntyy. Ihmiset jotka raportoivat selvästi omat tarpeensa, rajansa ja tunteensa, ovat luotettavia. Voit ennakoida tai luottaa siihen mitä he tekevät. Jos olet vastuullinen tekemistäsi toisille, ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi läheisyydessäsi.

Tuottavuus on oleminen jaettuna tekemisellä. Todella tuottavat ihmiset luovat itsensä uudelleen olemalla tekemättä mitään. Pysähtyä nauttimaan kaikesta, mikä on ympärilläsi, on oleellista energiasi uudistamiselle.

Terveys on tietoisuus jaettuna käytännön harjoituksilla. Tietoisuuden täytyy vastata toimintaa.

Hengellisyys on kuolleisuus jaettuna merkityksellisyydellä. Hengellisyys alkaa oman inhimillisen rajoittuneisuutensa ymmärtämisellä. Noissa rajoissa sinun pitää tutkia, mitä se merkitsee sinulle. Filosofinen spekulaatio ilman inhimillisten rajojen todellisuutta, on vailla pohjaa ja tulee pian epäoleelliseksi. Elämä tulee merkityksettömäksi ja ilman tunnetta korkeammasta tarkoituksesta.

Kirjassa The Twelve Step – Life Recovery Devotional ( Thirty Meditations from Scripture for Each Step in Recovery,1991) on 30 meditaatiota jokaisesta askeleesta ja 5 meditaatiota kullekin askeleelle retkahduksen jälkeen:

"Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli" ( Ef. 4:26

Katsokaa ettei katkeruuden juuri pääse kasvamaan teissä, sillä siitä versoo syviä ongelmia, satuttaen monia heidän hengellisessä elämässä. ( vrt. Hebr. 12:15).

Kun Jumalan valo loistaa sielumme pimeyteen, voimme nähdä ongelmien kurkkivan sieltä ja voimme pyytää Jumalaa poistamaan ne.


Ylpeyden vaara on aina olemassa.

Kun alamme kokea toipumisen hyötyjä, on helppo unohtaa päihdeongelman voima. Alamme luottaa itseemme enemmän kuin pitäisi. Ylpeyden vaara on aina olemassa.

”Parempi kultaa on hankkia viisautta, kalliimpi hopeaa on hankkia ymmärrystä" (Sananl. 16:16)

Tuloksia ei voi odottaa yhdessä yössä. Voimme menettää rohkeutemme aikoina, jolloin emme näe mitään edistymistä, vaikka työskentelemme miten kovasti. se kysyy sitkeyttä. Epäonnistuminen itsemme hoitamisessa jättää meidät heikoiksi ja haavoittuviksi. Ei seuraa mitään hyvää siitä, jos Jumalan sana menee mieleemme, mutta ei sydämeemme.

Jumala ei koskaan luvannut helppoa elämää. Jos petyimme, niin se johtui siitä, että odotuksemme olivat epärealistisia.

Täydellisyyteen pyrkiville väärintekemisten myöntäminen on vaikeaa. On suuri pelko myöntää epätäydellisyytensä, virheensä ja heikkoutensa. Joskus pelko on niin suuri, että mieluummin tuhoutuu, kuin myöntää olevansa väärässä. Heikko minätunne on usein piilotettu väärän luottamuksen julkisivun taakse.

Raamattu tekee selväksi, ettei mikään kirkko ole täydellinen, mutta silti käskee liittymään kristittyjen ryhmäksi. Jumala muovaa meitä kirkkosuhteemme kautta.

"Sillä missä kaksi tahi kolme kokoontuu minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä" (Matt. 18:20)

"... älkäämme jättäkö omaa seurakuntakokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaa toisianne..." (Hebr. 10:25)

Alkoholistien Aikuiset Lapset (AAL) kirjassa ”Aikuiset Lapset – Alkoholistiset/Toimintahäiriöiset Perheet” (2011, 251- 263) kirjoitetaan 10. askeleen kohdalla:
Kymmenes askel opetti minulle enemmän rajoista kuin olisin voinut kuvitella. Kymmenennen askeleen ja kummin avulla opin, ettei minun tarvitse rehellisyyttä tavoitellessani kertoa jokaiselle ihmisille kaikkia ajatuksiani joka hetki.

Opittuani myöntämään virheeni heti olen saanut suuret palkkiot mielenrauhana. Kun myönnän virheeni nopeasti, mahdollista kaunaa ei pääse muodostumaan. Minun ei tarvitse käyttää valtavaa määrää energiaa syyttelyyn, järkeilyyn tai peittelyyn. Enkä juutu syyllisyyteen tai häpeään. Kyky myöntää olevani väärässä, kun niin on, saa minut tuntemaan itseni vapaaksi. Olen hyvin kiitollinen tästä ihmeellisestä vapauden tunteesta.

10.askel auttaa meitä hiomaan niitä hengellisiä periaatteita, joita opettelemme ja käytämme päivittäisessä elämässämme. Avioliitossa, työssä ja valintojen tekemisessä.

Hengellisten periaatteiden harjoittaminen ja oman elämämme inventaarion tekeminen vaatii vaivannäköä, mutta tämä on itsensä rakastamisen työtä.

10.askeleen avulla opimme tunnistamaan merkit, jotka johtavat päiväunelmointiin ja dissosiaatioon. Monet aikuislapset käyttävät fantasiaa, päiväunia ja mustavalkoajattelua välttääkseen nykyhetkessä elämistä.

Pysähdymme ja hengitämme ja luomme yhteyden nykyhetkeen. Annamme ohjelmalle mahdollisuuden toimia ja kohdata tämän haasteen.  Sen voimme tehdä. Pystymme tähän. Voimme selvitä hengissä tunteistamme ja muistoistamme sekä toipua. Alamme kuunnella todellista vanhempaamme, jota monet meistä valitsevat kutsua Jumalaksi.

Niin kuin ACA:n 12 lupausta esittävät, opimme pitämään hauskaa ja leikkimään. Pelkäämme vähemmän auktoriteettihahmoja ja löydämme oman todellisen identiteettimme. Tunnemme olevamme enemmän yhteydessä omaan itseemme ja uskomme, että ymmärryksemme mukainen Jumala on olemassa meitä varten.

Opimme miten asettaa rajat ja miten pitää ne. Ihmissuhteissa opimme valitsemaan ihmisiä, jotka rakastavat itseään ja voivat vastata itsestään. Pääsemme irti asteittain ja vähitellen toimintahäiriöistä käyttäytymistavoistamme.

10.askeleen inventaarion avulla opimme, että meillä on vaihtoehtoja.

10.askeleessa voimme jatkaa jäljelle jääneiden luonteenvajavuuksiemme tai selviytymispiirteidemme integroimista kehkeytyvään identiteettiimme.

10. askeleen opas:
Henkilökohtainen inventaario:
1. Eristäydynkö enkä kerro, mitä minulle kuuluu?
2. Pidinkö ketään auktorihahmona tänään ja tunsinko itseni pelokkaaksi tai kapinalliseksi?
3. Dissosioinko, fantasioinko tai teinkö vahinkoa itselleni tänään?
4. Panttasinko salaisuuksia ja tunnenko itseni ainutlaatuiseksi? Puhunko tunteistani?
5. Olenko rehellinen ihmissuhteissani vai hainko ennemmin hyväksyntää kuin rehellisyyttä?
6. Toiminko muka täydellisesti ja välttelen pakonomaisesti virheiden tekemistä?
7. Ylireagoinko tai eristäydynkö toisista, kun tunne tulevani arvostelluksi?
8. Osallistunko ACA-kokoukseen hoivatakseni itseäni ja antaakseni takaisin, mitä minulle on annettu?
9. Olenko äskettäin näytellyt avuliasta manipuloidakseni toisia?
10. Olenko salaa vihainen jollekulle, mutta välttelen siitä puhumista?
11. Olenko tänään kuunnellut sisäistä lastani tai todellista itseäni?
12. Tuomitsenko armottomasti itseni tai jonkun toisen tänään?
13. Kuuntelenko kriittistä vai rakastavaa vanhempaa?
14. Muistanko, että voin tänään pyytää apua ja että voin soittaa jollekulle?

Monet aikuiset lapset oppivat tunnistamaan tunteensa ja erottamaan ne toisistaan harjoittamalla tunnelauseita. Valitse jokin tunnesana ja täydennä lause. Täydennä yksi lause joka päivä tai joka toinen päivä, jotta tunteitasi puhuminen muuttuisi miellyttäväksi.

Tunnen ______________ , kun _____________, koska ____________________. 


10.askeleeseen liittyviä Raamatun kohtia:

Jos odotat elämältä hyvää ja toivot pitkää ikää, niin varo kieltäsi, älä päästä huulillesi petoksen sanaa. Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa. (Ps.34:14-15)

Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. ( Room. 12:3)

Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua: sieltä sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. ( Matt. 5:25, 26)

Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako Paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi antaa tarpeessa olevalle. (Ef.5:25-28)

Se, joka kuulee sanan mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee. ( Jaak.1:23-25)

Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. ( 2 Kor. 5:17)

Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää. ( Ef. 4:22-24)

Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu. Mielenrauha on terveyden perusta, intohimot kalvavat kuin hivuttava tauti. ( Sananl. 14:29,30)

Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. (Ef. 5:15, 16)


Esitykset osiossa on dia-esitys 10.askeleesta

15.1.13 Lappeenrannassa