Toiminnot

Kuinka selvitä hengissä parisuhteessa

Kuinka selvitä hengissä parisuhteessa
 
Julkaisut - kaavakkeet – osiossa on useita testejä, joilla voi testata, miten parisuhteessaan käyttäytyy.  Kirjassa John Gottman with Nan Silver, Why marriages succeed or Fail… And How You Can Make Yours Last, 1994, New York: A Fireside Book kerrotaan, että näillä testeillä voi tehdä parisuhteen diagnoosin: minkälainen parisuhteen tyyli on, onko parisuhteessa rakkautta ja kunnioitusta ja ovatko neljä lopunaikojen ratsastajaa ( arvostelu, halveksunta, puolustelu ja mykkäkoulu) saapuneet parisuhteeseen.
 
Gottmanin kirjassa diagnosoidaan myös sitä, että pyörittääkö parisuhteessa stressaavia ajatuksia päässään, onko parisuhteessa alkanut etääntyminen ja eristäytyminen ja onko alkanut olla muistamatta parisuhteen alun hienoja hetkiä, eli onko ryhtynyt uudelleen kirjoittamaan yhteistä historiaa.
 
Pareilla on erilaisia tyylejä olla parisuhteessa. Jos kumpikin on samantyylinen ( konflikteja välttelevä, räjähtelevä jne.) , niin ehkä ei niin helposti parisuhteeseen tule neljää parisuhteen lopun ratsastajaa. Parisuhteen tyylin kannalta on tärkeintä kyky hallita erimielisyydet. Erilaiset tyylit kumppaneiden kesken voivat luoda epästabiilisuutta suhteeseen, joiden myötä parisuhteen loppumista ennakoivia merkkejä voi tulla suhteeseen.
 
Neljä parisuhteen lopun ratsastajaa
 
1. Arvostelu. Jos sinä tai kumppanisi sait arvostelutestissä korkeat  pisteet, niin sinulla on hyvin yleinen parisuhteen ongelma.  Jos kumppanisi saa korkeat pisteet arvostelussa, niin luultavasti tunnet itsesi epäoikeudenmukaisesti hyökätyksi. Jos itse saat korkeat pisteet arvostelussa, niin perustelet, että sinun täytyy olla sellainen, koska on niin  vaikea muuttaa kumppaniasi. Olet turhautunut, koska asiat jäävät jatkuvasti ratkaisematta. Harmistuneena alat nalkuttaa kumppanillesi. Jos molemmat saatte korkeita pisteitä arvostelusta, niin se on melko hajottavaa parisuhteellenne.
 
Kun sinua arvostellaan, niin tunnet että sinussa on jotain pielessä, tunnet itsesi loukatuksi ja ei-hyväksytyksi. Ja on vaikea vastata myönteisesti arvosteluun, koska sinun persoonallisuutta vastaan on hyökätty.
 
On vaikea vastata arvosteluun rakentavasti. Jos olet samaa mieltä arvostelun kanssa, niin hyväksyt hyökkäyksen persoonallisuuttasi vastaan.  Jos olet eri mieltä, niin vaikutat puolustelevalta.
 
Arvostelun vastalääke on oppia ilmaisemaan huolenaiheensa ja valituksensa sellaisella tavalle, ettei kumppani koe sitä henkilökohtaisena loukkauksena. Arvostelu täytyy oppia esittämään erityisenä valituksenaiheena joka koskee yksittäistä olosuhdetta.
 
2. Halveksunta. Halveksunta on suoraan parisuhteen rakkautta rappauttavaa. Olisi parempi jos olisi parisuhteessa arvostettu ja harvoin, jos koskaan, käyttäytyisi halveksuvasti kumppaniaan kohtaan.
 
Jos sinun kumppanisi halveksii sinua, niin tunnet jotakin raivon ja arvottomuuden väliltä. On vaikea elää jonkun, joka halveksii sinua, kanssa. Halveksunta on psykologisen hyväksikäytön muoto.
 
Parisuhteen parantuminen halveksunnasta tarkoittaisi aidon ihailun ja pätevöittämisen, kumppanin tunteiden ja huolenaiheiden vastaanottamista, ( engl. validation) palaamista parisuhteeseen. Ehkä 5:1 suhdetta kommenteissa, eli yhtä kielteistä kommenttia kohtaan viisi myönteistä kommenttia tulisi kumppanille esittää.
 
3. Puolustuksellisuus. Puolustuksellisuuteen tarvitaan yleensä molemmat. Jos jompikumpi on parisuhteessa puolustuksellinen, niin myös toinen kumppani täytyy olla. On harvinaista, että vain yksi kumppaneista olisi puolustuksellinen. Jos kumppanisi tulvii emotionaalisesti , eli "menee tunteeseen" tavasta, jolla ilmaiset ettet ole tyytyväinen suhteeseen, niin voi olla että kumppanisi reagoi sinuun kuin kaikkiin niihin ihmisiin, jotka ovat saaneet hänet elämänsä aikansa suunniltaan.
 
Puolustuksellisuus on nähtävä pelon tai havaitun hyökkäyksen ( todellisen tai kuvitellun) vastareaktiona.
 
Itsensä rauhoittaminen on ensimmäinen vastalääke puolustuksellisuuteen.  Välttääksesi tunteiden valtaan joutumisen, sinun tulisi kyetä rauhoittamaan itsesi. Sinun pitäisi kyetä välttämään sitä, että jäät jauhamaan stressiä, ahdistusta ja kaunaisuutta herättäviä ajatuksia päässäsi. On opittava olemaan pyörittämättä mielessään entisiä loukkauksia ja niihin kostamista.

Puolustuksellisuuden välttämiseksi sinun tulisi oppia puhumaan ja kuuntelemaan ei-puolustavasti. Sinun on opittava olemaan provosoitumatta provokaatiosta huolimatta. Sinun on opittava tunnistamaan tunteesi hermostuessasi. Se ei ole kaikille helppoa, sillä fysiologisesti on vaikea tunnistaa tunteitaan, jos pulssisi on esimerkiksi yli 100. Sinun ei tarvitse uskoa kaikkia esiin nousevia ajatuksiasi, koska ne ovat vain ajatuksia. Sinä et ole yhtä kuin ajatuksesi, etkä niiden synnyttämä tunnetila.
 
4. Mykkäkoulu. Jos joku harrastaa sinua kohtaan mykkäkoulua, niin tunnet itsesi tuomituksi, tai että kumppanisi ei hyväksy sinua, on irrallinen, kylmä, omahyväinen tai ylemmyydentuntoinen. Tunnet ettei kumppanisi reagoi sinuun, eikä välitä tunteistasi. Tuntuu kuin kumppanisi olisi hylännyt sinut, vaikka on fyysisesti paikalla.
 
Mykkäkoululainen itse ajattelee, että hän on ´neutraali´, eikä kielteinen. Yllensä mykkäkoululainen ei osaa muuta kuin mykkäkoulua suuressa tunnekuohussaan.  Mykkäkoululainen ajattelee, ettei hän pahenna asioita, kun hän on hiljaa – tavallaan kuin vastine arvosteluun ja halveksintaan. Monet mykkäkoululaisista ovat miehiä, jotka suojaavat tällä tavalla itseään, miehet joutuvat tunteiden valtaan, eivätkä tiedä, mitä niille tekisivät. Miehiltä menee noin 20 minuuttia rauhoittua, kun he ovat tulleet fysiologisesti ylireagoineeksi.
 
Mykkäkoululaisen on opittava puhumaan tilanteen hankaluudesta huolimatta. Yleensä auttaa kun muistaa vaikkapa että kumppanilla on 70% myönteisiä piirteitä ja vain 30 % kielteisiä piirteitä. Kukaan meistä ei ole täydellinen, ei edes itse.
 
Tavalliset väärinymmärrykset parisuhteessa
 
Miehet naisia todennäköisemmin joutuvat tunnemyrskyn  valtaan jo arvostelusta. Naiset eivät joudu tunnemyrskyyn ennen kuin parisuhteessa ollaan halveksuntavaiheessa.
 
Miesten on vaikeampi kuin naisten rauhoittua, fysiologisestikin, kun miehet joutuvat tunnemyrskyn valtaan. Kun ihminen  joutuu tunnemyrskyn valtaan, niin ei voi enää prosessoida informaatiota, eli ei kuule mitä toinen puhuu ja haluaa poistua tai paeta tukalasta tilanteesta.

Kun nainen arvostelee miestään, niin mies ei kuule mitä nainen puhuu tunnekuohun vuoksi ja mies välttää jatkossakin arvostelun kohteena olevasta asiasta puhumista. Tai mies ryhtyy antamaan naiselle neuvoja, ennen kuin on edes kuunnellut mitä nainen yrittää sanoa tai yrittänyt edes ymmärtää mitä nainen tuntee.

Naisesta miehen toiminta turhauttaa, koska mies ei ”tajua” mistä on kysymys. Nainen haluaa, että kumppani on lähellä häntä, tukee häntä ja vasta sen jälkeen yrittää ratkaista ongelmaa, kun naisen tunteet on ymmärretty. Miehillä on useimmiten vähemmän kokemusta vahvojen kielteisten tunteiden käsittelystä, minkä vuoksi miehet koettavat väistää tunneasioita. Toisaalta miehille tunteilla ei ole niin suurta merkitystä kuin että asia saadaan ratkaistuksi.
 
Jos nainen haluaa välttää miehen mykkäkoulun, on hänen opeteltava muuttamaan arvostelunsa valitukseksi. Miesten olisi kyettävä kuuntelemaan puolustelematta naisten valituksia ilman että ottavat ne henkilökohtaisesti tai ”menevät tunteeseen”, ottavat vastaan eli pätevöittävät naistensa valituksen aiheet ( ” On kurjaa…. Oi, en tiennytkään, että sinä….) ja kykenevät tyyneyteen vaikka heidän persoonansa loukattaisiin. Harva meistä on jalo sillä hetkellä kun meitä henkilökohtaisesti loukataan, mutta sitä kannattaa yrittää.
 
Parisuhteen selviytymiskeinot:
 
Arvostelu: opettele esittämään arvostelusi valituksena, joka koskee erityistä tilannetta. Opettele kuuntelemaan, mitä toinen arvostelee ilman että menet tunteeseen, hyökkäät takaisin tai ryhdyt puolustelukannalle tai mykkäkouluun.
 
Halveksunta: Opettele 5:1 –sääntö, eli yhtä kielteistä kommenttia kohtaan, esitä viisi myönteistä. Kiinalainen sananlasku sanoo, että jos osaat kieltäytyä haukkumasta kumppaniasi, niin vältyt sadan päivän surulta. Jos et vielä osaa, niin opettele kehumaan kumppaniasi. Kehumisen perussääntö on se, että se täytyy olla totta. Et voi teeskennellä kehumista, koska se heti huomataan. Koeta miettiä, mitä kehumisen aihetta kumppanissasi on. On olemassa tietynlaisia ihmisiä, joiden on hyvin vaikeaa ottaa myönteistä palautetta itsestään vastaan. Jatka siitä huolimatta heidän hyvien puoliensa kehumista.
 
Itsetunto-tutkimuksista tiedetään, että jos kehuu turhaan, niin sillä on haitallisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Itsetunto syntyy tekojen jälkeen, ei ennen niitä. ”Huonosta itsetunnosta” pääsee tekemällä itsetuntoa kohottavia asioita, ei turhalla kehumisella. Toisaalta korkea itsetunto ei takaa parempaa tulevaisuutta elämässä, sillä pelkkä korkea itsetunto ei saa tekemään välttämättä mitään rakentavaa.
 
Puolustelu ja mykkäkoulu: Opettele rauhoittumaan. Opettele kuuntelemaan ja puhumaan puolustautumatta. Opettele käsittelemään päässäsi pyörittelemiäsi stressaavia, ahdistavia, vihaa ja kostonhalua synnyttäviä ajatuksia, niin etteivät ne muodosta pesää pääsi yläpuolelle. Tule tietoiseksi tavastasi ajatella näin ja elämäsi helpottuu, kun vaihdat ajatukset toisiksi tai luovut niistä kokonaan. Elämäsi tarinan, skriptin, kirjoittaminen kohti tulevaisuutta on parempi vaihtoehto kuin märehtiä menneisyyttä. Tavallisin syy sairastuttaa itsensä  henkisesti, on jäädä jauhamaan menneisyydessä koettuja tai kuviteltuja loukkauksia – se on varma resepti hankkia itselleen mielenterveysongelmia.
 
Parisuhteesta voi säilyä hengissä, mutta useimmilla meistä ei ole vähäistä kokemusta, mitä se tarkoittaa, kun katsomme kumppaniamme ensi kertaa pidemmän aikaa silmiin. Kun riisumme vaatteet ensi kertaa yhdessä, emme vielä aavistakaan, mitä kaikkea se tuo mukanaan. Kun menemme naimisiin, niin useimmat eivät tajua sitä, että useimmiten menemme samalla naimisiin kumppanimme suvun kanssa. Tämä kaikki paljastuu yleensä myöhemmin, joko suloisesti tai katkeran suloisesti. Silti parisuhteessa voi olla mukavaa.
 
On olemassa neljä eri keinoa, millä pelastaa parisuhteensa, joka on ajautunut neljän apokalyptisen ratsastajan kouriin, mutta siitä myöhemmin,
 
 
20.4.14 Lappeenrannassa

ref: John Gottman with Nan Silver, Why marriages succeed or Fail… And How You Can Make Yours Last, 1994, New York: A Fireside Book