Toiminnot

Mihin sukupuoliset kohdehäiriöt ohjataan hoitoon ICD-10:n suomalaisen muutoksen jälkeen?

Psykiatrinen tautiluokitus muuttuu

ICD-10-tautiluokitusta päivitetään 2011  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivittää ICD-10-tautiluokituksen vuonna 2011. Päivityksessä julkaistaan luokkien täsmennyksiin ja huomioihin liittyvät tekstimuutokset. Lisäksi päivitys sisältää muutoksia seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvissä luokissa.

ICD-10-tautiluokitus on kansainvälinen, maailman terveysjärjestön (WHO) ylläpitämä kuolemansyitä, sairauksia, tapaturmia ja terveyspalveluiden käytön syitä kuvaava luokitus. Useat maat – Suomi mukaan lukien – ovat käyttäneet ICD-10:n paikallistettua versiota, johon on tehty paikallisiin olosuhteisiin sopivia, luokituksen käyttöä helpottavia täydennyksiä tai poistoja.

THL toteutti vuosina 2008–2009 laajan ICD-10-tautiluokituksen arvioinnin. Sen seurauksena luokituksen suomalainen versio päivitettiin ajanmukaiseksi. Päivitetyt luokat julkaistiin sähköisessä muodossa loppuvuonna 2009 ja otettiin käyttöön 1.1.2010.

THL:lle on esitetty seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien Suomessa käytettävien ICD-10-luokkien muutoksia. Selvitettyään kyseisten luokkien käyttöä terveydenhuollon hoitoilmoituksissa, niiden lääketieteellisiä perusteita, asiantuntijoiden käsityksiä luokituksen oikeellisuudesta ja tarpeellisuudesta sekä pohjoismaisia käytäntöjä,

THL on pääjohtajan tekemällä päätöksellä päätynyt poistamaan suomalaisesta ICD-10-tautiluokituksesta seuraavat luokat: • F64.1 Transvestismi, kaksoisroolinen
• F65.0 Esinekohtainen seksuaalihäiriö
• F65.1 Transvestiittinen fetisismi
• F65.5 Sadomasokismi
• F65.6 Monimuotoiset sukupuoliset kohdehäiriöt

Päätöksen perusteet:
 • Poistettujen luokkien lääketieteelliset kriteerit eivät ole selvät.
 • Luokkien käyttö hoitoilmoituksissa on vähäistä, eikä niiden poistaminen aiheuta merkittävää haittaa terveyspalveluiden hoidon tilastoinnille.
 • Luokkien käyttö saattaa aiheuttaa haittaa henkilöille, joiden terveyspalveluiden käytön syy luokiteltaisiin niiden mukaisesti.

THL seuraa ICD-10-tautiluokituksen kansainvälistä kehittymistä ja tekee tarvittaessa lisämuutoksia luokituksen suomalaisen version seksuaalisuuteen liittyviin luokkiin

--------------

Nyt tehty päätös herättää käytännöntyön tekijöissä mielenkiintoisia haasteita.

Jos ns. sukupuoliset kohdehäiriöt eivät ole sairauksia, niin ne eivät siis enää kuulu sairauden hoitoon.

Eli kun heitä ei enää jatkossa hoideta sairautena, niin minne heidät ohjataan?

Minne heidät julkisen palvelujärjestelmän mukaan ohjataan?

12.5.2011
viite: www.thl.fi/fi_FI/web/fi/uutinen?id=25489