Toiminnot

Mikä on totta? Totuusteoriat lyhyesti

Totuusteoriat

Totuusteorioiden tarkoituksena on selvittää, mikä tai mitä totuus on, ja minkälaiset ominaisuudet tekevät väitteestä toden.

Totuuden korresponssiteorian mukaan väite on tosi, jos se vastaa todellisuutta. Esimerkiksi pieniä vihreitä miehiä on todella olemassa, jos näemme niitä.

Totuuden koherenssiteorian mukaan väite on tosi, jos se on yhdenmukainen muiden väitteiden kanssa. Esimerkiksi jos uskomme ulkoavaruudessa olevan elämää, niin väitetysti myös pieniä vihreitä miehiä on olemassa.

Totuuden konsensusteorian mukaan väite on tosi, jos se on yleisesti hyväksytty. Esimerkiksi jos kaikki ihmiset uskovat ulkoavaruudessa eläviin olentoihin, niin ulkoavaruudessa todella elää olentoja.

Pragmatistisen totuusteorian mukaan väite on tosi, jos siihen uskomisesta on käytännöllistä hyötyä. Esimerkiksi jos usko pienten vihreiden miesten olemassaoloon tuottaa minulle paljon rahaa, heitä on todella olemassa.

Erilaisten ongelmien välttämiseksi jotkut katsovat korresponssin eli vastaavuuden toimivan totuuden määritelmänä, ja koherenssin eli yhtenäisyyden, konsensuksen eli yleisyyden sekä pragmaattisuuden eli toimivuuden olevan totuuden kriteereitä.

Kirjallisuutta: Niiniluoto 1997a.

www.skepsis.fi/ihmeellinen/totuusteoriat.html