Toiminnot

Miten hengellisyys ilmenee aivoissa?

Jumala-impulssi - Onko hengellisyys poltettu aivojen kovalevylle (Kevin Nelson: The God Impulse - Is Religion hardwared into our brains?, 2011, Simon & Schuster :London)
 
 
Viime vuosina on ilmestynyt positiivisen psykologian esiintulemisen myötä enemmän kirjoituksia hengellisyydestä ja aivoista.  Kevin Nelsonin (KN)  kirja on yksi niistä.
 
Kun neurologian professori KN kirjoittaa uskonnosta tai ehkä paremminkin hengellisyydestä, voi olettaa kirjan olevan mielenkiintoinen. Miten aivojen toiminta selittää ihmisten hengellisiksi kokemia kokemuksia?
 
KN kertoo, että amerikkalainen tutkijaryhmä tutki uskon, epäuskon ja epävarmuuden virtapiirejä aivoissa ja tuli loppupäätelmään: aivojen perustila on usko. Epäusko ja epävarmuus vaativat enemmän aivojen toimintaa (termodynamiikan lakien mukaan aivot yrittävät säästää energiankulutusta). Usko on siis aivojen kovalevyn perustila.
 
Psykiatri Raymond Moody tutki lähellä kuolemaa kokemuksia (near-death experience, NDE) ja kirjoitti siitä kirjan
 
1975 psykiatri R Moody kirjoitti kirjan Life after Life (” Elämä kuoleman jälkeen") ihmisistä, jotka olivat kokeneet melkein kuoleman ja kokeneet merkittävän hengellisen kokemuksen. KNn pettymykseksi kirjassa ei ollut juurikaan lääketieteellisiä faktoja, joista neurologi olisi voinut päätellä aivojen toiminnasta.
 
Kunnes KN luki Mrs Martinin tapauksen, jossa naisella oli sydänpysähdys. Nainen oli tilapäisesti halvaantunut (hän ei ollut saanut halvaannuttavaa lääkitystä), eikä pystynyt liikkumaan eikä puhumaan, mutta kuuli kaiken, mitä hänen ympärillään puhuttiin.
 
KN on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan, miten hengellinen kokemus voi syntyä aivoissa.  Olen tehnyt kirjasta muistiinpanoja, jotka voivat olla aivorakenteita tuntemattomalle hankalaakin luettavaa, siksi voi hakea taustatietoa esim. http://www.biomag.hus.fi/braincourse/L1.html
 
Hengellisyydestä kiinnostuneelle psykiatrille kirja on hyvin mielenkiintoinen ja ajatuksia antava. Se herättää ajatuksen, että sekularisoitunut yhteiskunta saattaa olla tekemässä väkivaltaa aivojen ”kovalevyn”perusviritykselle.
 
Muistiinpanot voi lukea merkittäviä kirjoja osiosta.
 
14.8.12