Toiminnot

Miten psykiatrinen päivystys olisi järjestettävä?

Selvittelen sitä, miten psykiatrinen päivystys olisi järjestettävä tietylle alueelle.
Mitä 24/7-päivystyksessä tulisi ottaa huomioon?
Vastaatko Kaavakkeet-kohdassa olevaan kyselyyn.
.