Toiminnot

Miten ratkaiset mielipide- ja näkemyseroja? Tunnista näkemyserojesi hallintamenetelmä

Vastaa jokaiseen kysymykseen tavalla, joka sopii sinuun parhaiten.
Muista: ei ole olemassa oikeita vastauksia
Vastaa jokaiseen kysymykseen tavalla, joka sopii sinuun parhaiten.
Muista: ei ole olemassa oikeita vastauksia

1. Kun olen eri mieltä ihmisten kanssa, minä tavallisesti...

2. Kun minun tavoitteeni eroavat työryhmän tavoitteista, minä tavallisesti...

3. Kun joudun tunnepitoiseen, ihmisten väliseen väittelyyn, minä tavallisesti...

4. Kun joukko ihmisiä yrittää ratkaista ongelmia, minä tavallisesti...

5. Kun minun näkemykseni eroavat muiden ihmisten näkemyksistä, minä tavallisesti...

6. Kun kehittyy jännitteitä minun ja toisen henkilön välille, minä tavallisesti...

7. Kun neuvottelen toisista poikkeavasta näkökulmasta johonkin asiaan, minä tavallisesti...

8. Kun toiveeni on ristiriidassa muiden toiveiden kanssa, minä tavallisesti...

9. Kun joku on vihamielinen minua kohtaan (huutaa tms.), minä tavallisesti...

10. Palaute jonka saan kyvyistäni pärjätä ristiriitojen kanssa, minä tavallisesti...

Turvatarkaste *)

Ratkaise seuraava laskutoimitus: luvusta kahdeksan vähennetään luku kolme.
Kirjoita ylläolevan laskutoimituksen vastaus kirjaimin: (Esim. jos vastaus on 20, kirjoita kaksikymmentä )