Toiminnot

Nuorena käytetty tupakka ja kannabis altistavat psykooseille

Tupakointi altistaa psykooseille
Psykoosiriski kohoaa, jos nuori polttaa vähintään kymmenen tupakkaa päivässä.
 
Tupakointi lisää psykoosiriskiä, ilmeni akatemiatutkija Jouko Miettusen johtamassa tutkimuksessa.
Psykoosiriski kohoaa, jos nuori polttaa vähintään kymmenen tupakkaa päivässä.

Myös tupakoinnin aloittaminen alle 13-vuotiaana lisäsi psykoosiriskiä.
– Päivittäinen ja runsas tupakointi oli itsenäisesti yhteydessä myöhempään psykoosiriskiin, vaikka aiemmat psykoottiset kokemukset, muu päihdekäyttö, vanhempien psykoosihistoria ja päihdeongelmat otettiin huomioon. Etenkin hyvin nuorena aloitettu päivittäinen tupakointi oli merkittävä riskitekijä. Tulosten perusteella nuorten tupakoinnin ennaltaehkäisyllä on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia väestön mielenterveyteen myöhemmällä iällä, Miettunen sanoo tiedotteen mukaan.

Tutkimuksen aineisto oli Pohjois-Suomen vuoden 1986 syntymäkohortti, joka koostui alun perin yli 9000 henkilöstä. Vuosina 2001-2002 järjestettyyn seurantatutkimukseen kutsuttiin kohortin 15-16-vuotiaita jäseniä. Lopulliseen otokseen otettiin mukaan ne, jotka vastasivat kysymyksiin psykoosikokemuksista ja päihteidenkäytöstä. Heitä oli 6081. Seuranta jatkui 30-vuotiaaksi.
Tuloksia julkaistiin vastikään Acta Psychiatrica Scandinavica -lehdessä.
 
Nuorena aloitettu kannabiksen käyttö altistaa psykoosille
 
Ryhmä julkaisi myös kannabikseen liittyvän tutkimuksen The British Journal of Psychiatryssä. Sen tulosten mukaan teini-iässä käytetty kannabis oli yhteydessä korkeampaan psykoosiriskiin kuin nuorilla, jotka eivät olleet käyttäneet kannabista. Lisäksi havaittiin, että ryhmällä, jolla oli sekä kannabiksen käyttöä että psykoottisia kokemuksia nuoruudessa, ilmeni enemmän psykooseja seurannan aikana.

– Havaitsimme että nuoret, jotka olivat käyttäneet kannabista viisi kertaa tai enemmän olivat suuremmassa riskissä sairastua psykoosiin seurannan aikana, vaikka aiemmat psykoottiset kokemukset, muu päihdekäyttö ja vanhempien psykoosihistoria otettiin huomioon. Tuloksemme on siten linjassa vallitsevan ajatuksen kanssa, että etenkin nuorena aloitettu runsas kannabiksen käyttö altistaa psykoosisairauksille. Tulostemme perusteella on lisäksi erityisen tärkeää huomioida kannabista käyttävät nuoret, jotka raportoivat psykoosioireita ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä jo ennaltaehkäisemään käytön aloitus, sanoo lääkäri Antti Mustonen.

Tutkimukset olivat osa Jouko Miettusen Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta "Psykoosien riskitekijöiden yhdysvaikutukset ja aikatrendit - Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 ja 1986". Julkaistut artikkelit ovat osa Antti Mustosen tulevaa väitöskirjaa päihteiden yhteydestä psykoosiriskiin. Tutkimusryhmään kuului Oulun yliopiston tutkijoiden lisäksi tutkijoita Cambridgen ja Queenslandin yliopistoista.

12.3.2018 Minna Pihlava / Suomen Lääkärilehti