Toiminnot

Nuori on herkkä kannabiksen haitoille

Nuori on herkkä kannabiksen haitoille

Käyttäjän psyykkistä vointia on syytä seurata, etenkin jos suvussa esiintyy vakavia mielenterveyden häiriöitä.
Kannabis on yleisin nuorten käyttämä laiton päihde, kirjoittavat Antti Mustonen ym. Lääkärilehdessä nyt julkaistavassa katsauksessa. Elämänsä aikana sitä on kokeillut arviolta 700 000 suomalaista.Yleisimmin kannabista käyttävät 25–34-vuotiaat, joista lähes 40 % on kokeillut sitä. 15–16-vuotiailla osuus on noin kahdeksan prosenttia. Riippuvuustasoinen ongelma kehittyy noin 10 %:lle käyttäjistä.

Asenteet käyttöä kohtaan ovat muuttuneet sallivammiksi. Vuonna 2015 lähes puolet nuorista katsoi, ettei kannabiskokeiluihin liity vakavia riskejä. Tämä saattaa enteillä käytön yleistymistä tulevaisuudessa.

Kannabista käytetään tyypillisesti rentoutumiseen. Päihtymys saattaa kuitenkin johtaa epätoivottuihin vaikutuksiin kuten ahdistukseen, paniikkiin ja kognitiivisiin häiriöihin. Myös depersonalisaatio, derealisaatio ja jopa psykoosioireet ovat mahdollisia.

Nuoruus on herkkää aikaa kannabiksen haitoille. Keskushermosto, etenkin toiminnanohjaukseen ja harkintaan tarvittava prefrontaalikorteksi kypsyy silloin laaja-alaisesti.
Eläinkokeiden perusteella nuoruuden aikainen toistuva kannabisaltistus saattaa häiritä endokannabinoidijärjestelmän normaalia toimintaa. Nuorilla aikuisilla on havaittu myös lisääntynyttä kortikaalisen harmaan aineen katoa sekä mantelitumakkeen ja hippokampuksen pienentymistä.

Geenit muokkaavat kannabiksen neurobiologisia vaikutuksia, ja osa ihmisistä saattaa olla perimältään alttiimpia haitoille kuin toiset. Tunnetut psykoosiriskiä lisäävät geenivariantit osallistuvat tyypillisesti dopamiinijärjestelmän toimintaan.
Kannabista käyttävien nuorten ja nuorten aikuisten psyykkistä vointia on syytä arvioida rutiinisti, etenkin jos suvussa esiintyy vakavia mielenterveyden häiriöitä.

Riippuvuustasoinen kannabiksen käyttö on todennäköisesti osa laaja-alaisempaa päihdeongelmaa ja voi kertoa jo varhain lapsuudessa alkaneesta syrjäytymiskehitystä. Tällöin taustalla on usein ylisukupolvista syrjäytymistä ja päihdeongelmia. Aikuisten päihdehoidossa tulisikin huomioida myös alaikäisten lasten tilanne.

Lähde: Mustonen A, Miettunen J, Laine P, Niemelä S. Nuorten kannabiksen käyttö, aivojen kehitys ja psykiatriset häiriöt. Suom Lääkäril 2019;74:1733–37. 
Kuva: Adobe/AOP
Artikkeli julkaistaan Lääkärilehdessä 33/2019
Kirjoittajat
Tiina Huttu