Toiminnot

Nuorten aivot ja addiktiomuisti- niinhän se oli

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/paihdemuisti-herattaa-himon/786a32e4-f485-3d76-8d40-1c993112f92e 

Uusin Lääkärilehti: 27.5.21
Mitä nuorempana juomisen aloittaa, sitä enemmän se vaurioittaa aivoja
 
Valkean aineen radat siirtävät aivoissa informaatiota hermoverkkojen välillä. Ratojen solutiheyttä, myelinisaatiota ja aksonien kokoa kuvaa diffuusiotensorikuvauksessa (DTI) saatava fraktionaalinen anisotropia-arvo (FA). Alkoholin vaikutusta nuorten valkean aineen ratojen kehitykseen on ollut vaikea tutkia, koska FA-arvojen muutos noudattaa normaalisti käänteistä U-käyrää: 17 vuoden ikään saakka arvot suurenevat, mutta sen jälkeen pienenevät.
 
Amerikkalainen työryhmä selvitti laajassa etenevässä tutkimuksessa runsaan alkoholinkäytön vaikutusta nuorten valkean aineen ratojen kehitykseen. Aineiston muodostivat 451 nuorta (12–21 v), joista 291 (tyttöjä 51 %) käytti alkoholia vähän tai ei lainkaan (raittiit) ja 160 (poikia 54 %) oli alkoholin suurkuluttajia. Iän ja sukupuolen vaikutusten eliminoimiseksi muodostettiin niiden mukaan vakioidut alaryhmät: 78 raitista ja 78 suurkuluttajaa. Analyyseihin muodostettiin myös muuttujien ryhmä: 63 nuorta, jotka olivat seurannan alussa raittiita, mutta muuttuivat myöhemmin suurkuluttajiksi.

Kaikkien nuorten ryhmässä suurkulutus pienensi FA-arvoja merkitsevästi aivokurkiaisen etu- (p = 0,01) ja keskiosissa (p = 0,001). Alkoholin aiheuttamat muutokset olivat alle 19,3-vuotiailla
suurempia kuin sitä vanhemmilla (p = 0,004).

Vakioiduissa alaryhmissä FA-arvojen alenema oli yhteydessä juodun alkoholin määrään (p = 0,008), ja niitä havaittiin aivokurkiaisen ohella fasciculus longitudinalis superiorissa ja kortikospinaalisissa radoissa.

Muuttujien alaryhmässä FA-arvot laskivat suurkulutuksen alkamisen jälkeen enemmän kuin raittiilla (p = 0,02). Tupakan ja kannabiksen käytön ottaminen mukaan analyyseihin ei muuttanut tuloksia.

Tutkijat arvioivat, että havaitut muutokset saattavat olla yhteydessä myöhempään alkoholiriippuvuuteen sekä työmuistin ja avaruudellisen hahmottamisen heikkenemiseen. Otsalohkoja yhdistävää aivokurkiaisen etuosaa pidetään tärkeänä myös älykkyydelle ja ongelmanratkaisukyvylle.

Tutkimuksen perusteella alle 20- vuotiaiden runsasta alkoholinkäyttöä kannattaa pyrkiä kaikin keinoin vähentämään. Usein vanhanaikaisena pidetty 20 vuoden ikärajamme yli 22-prosenttisten alkoholijuomien ostamiselle on järkevä.

Zhao Q, Sullivan EV, Honnorat N ym. Association of heavy drinking with deviant fiber tract development in frontal brain system in adolescents. JAMA Psychiatry 2021;78:407–15.

Tero Taiminen