Toiminnot

Päihdepsykiatrinen oirekysely

Olen lisännyt kaavakkeisiin päihdepsykiatrisen kyselyn,
jolla kukin voi testata psyykkistä oireluaan ja stressaantuneisuuttaan
sekä mahdollista tarvetta hakeutua omalle lääkärille, A-klinikalle, mielenterveystoimistoon,
tai missä yleensä käy terveysasioitaan hoidattamassa.

Yleensä kun päihteiden vieroitusoireet ovat poistuneet,
niin kunkin ihmisen tilaa voi arvoida paremmin.
vaatii kliinista kokemusta ja potilaan tuntemusta erottaa hänen mielenterveysongelmat
samanaikaisen päihteidenkäytön aiheuttamista keskushermosto-ongelmista.

Kroonisilla päihteidenkäyttäjillä ei ole useinkaan esim. 9 viikon raitista jaksoa elämässään,
minkä vuoksi heillä on oikeastaan aina kyseisiä oireita. useimmailla alkoholisteilla 9 viikon raittius
riittää korjaamaan "kroonisen mielialan" laskun, ns. alkoholistidepression.

Päihteidenkäytön lopettaminen on tehokkain keino hoitaa ja saada selville,
mitkä päihdepsykiatrisen potilaan keskeisimmät mielenterveysongelmat ovat
päihteidenkäytön lisäksi.

Raittius on monelle ylivoimainen tavoite, mutta siihen kannattaa pyrkiä, koska se varmistaa sen,
että jatkossa aivot voivat paremmin.