Toiminnot

Päihteet ja elämänlaatu

Vastaa,miten alkoholi ja/tai muut päihteet vaikuttavat eri elämänalueisiisi.
Arvioi asteikolla -2....+2 sitä, miten päihteiden käyttö sinun elämässäsi vaikuttaa eri elämänalueisiin.

-2 = haittaa erittäin paljon
-1 = haittaa jonkin verran
0 = ei vaikuta/en osaa sanoa
+1 = on hyödyksi jonkin verran
+2 = on hyödyksi erittäin paljon

Laita itsellesi muistiin pisteet, koska ohjelma ei vielä laske pisteitä.


Terveydentila

Mieliala

Työtilanne

Asumistilanne

Rahatilanne

Vapaa-ajan vietto

Parisuhde

Suhteet lapsiin

Suhteet lähisukuun

Suhteet ystäviin

Suhteet työtovereihin

Suhde omaan itseen

Oma toimintakyky

Oma ulkonäkö

Kumpaa sukupuolta olet?

Parisuhteesi tällä hetkellä on?

Mukailtu lähteestä Airi Partanen ym, Päihteet-puheeksi varmemmin,
Verso-projektin (1996-1998) loppuraportti,1999, 91,
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 28.

Turvatarkaste *)

Ratkaise seuraava laskutoimitus: luvusta kuusi vähennetään luku neljä.
Kirjoita ylläolevan laskutoimituksen vastaus kirjaimin: (Esim. jos vastaus on 20, kirjoita kaksikymmentä )