Toiminnot

Tunteiden taulukko- kts. myös ppt esitykset

Henkisiä harjoituksia ja parantavaa meditointia

– Tunteiden taulukko (katolisten munkkien käyttämä itsensä kehittämismenetelmä)

Tunnekirjeen laatiminen: Määritä ensin mikä on sinulle tavallisin henkinen esteesi,

tutki siihen liittyvää mielialaa (keskimmäinen luettelo)

ja sitten kuvittele ja koe parantavien tunteiden sarakkeesta neljä peräkkäistä tunnetta.

 

Henkinen este:

1.       Syyttäminen

2.       Masennus

3.       Ahdistus

4.       Välinpitämättömyys

5.       Tuomitsevuus

6.       Päättämättömyys

7.       Vitkastelu

8.       Täydellisyyden tavoittelu

9.     Katkeruus

10.   Itsesääli

11.   Hämmennys

12.   Syyllisyydentunne


Numeron mukainen henkinen este johtaa numeron mukaiseen yleiseen mielialaan:

   1. Petetty
   2. Hylätty
   3. Epävarma
   4. Voimaton
   5. Tyytymätön
   6. Lannistunut
   7. Avuton
   8. Riittämätön
   9. Osaton
  10.  Ulkopuolinen
  11.  Toivoton
  12.  Arvoton

Jotta toipuisi numeron mukaisesta henkisestä esteestään ja sen synnyttämästä mielialasta, sinun kuviteltava ja koettava numeronmukaisesta henkisestä esteestä eteenpäin neljä parantavaa tunnetta (katso tarvittaessa asiasta powerpoint-esitys lisäinformaatioksi)

   1. Viha
   2. Suru
   3. Pelko
   4. Mielipaha/katumus
   5. Turhautuminen
   6. Pettymys
   7. Huoli
   8. Hämmennys
   9. Kateus/mustasukkaisuus
  10.  Loukkaantuminen
  11.  Kauhu
  12.  Häpeä

 

Lähde: John, Gray: How To Get What You Want and Want What You Have (Harper Collins 1999)