Toiminnot

Tyydyttääkö työsi henkilökohtaisia tarpeitasi?

Tyydyttääkö työsi persoonallisia tarpeistasi?
 
Elämänkestävä tyytyväisyys työhönsä on harvinaista. Kirjallisuuden mukaan 70 % ihmistä on tyytymättömiä työhönsä jossakin vaiheessa, 30 % on suhteellisen tyytyväisiä työhönsä.
 
On suuri määrä syitä, miksi ihmiset jatkavat entisessä työssään. Tosiasia on se, että nautimme työstämme, jos työ tyydyttää syvempiä tarpeitamme ja ajattelutyyliämme. Useimmat ihmiset eivät tutki ajattelutyyliään ennen kuin hakeutuvat työhönsä. Usein myös se, mitä työpaikkailmoituksessa ja – haastattelussa työstä kerrotaan, on toinen todellisuus, kuin mitä itse työ sitten on.
 
Alan Rowe (University of Southern California) on tutkinut tekijöitä, jotka liittyvät työhön liittyvään onnellisuuteen. Hän on löytänyt kuusi vuotta kestäneissä tutkimuksissaan neljä perusajattelutyyliä. Kun työn vaatimukset sopivat näihin perusajattelutyyleihin, niin mahdollisuudet olla tyytyväinen työssään lisääntyvät. Rowe on kehittänyt testin, jolla voi selventää itselleen, onko työpaikka sopiva vai auttaisiko työpaikan vaihdos, jos siihen olisi realistiset mahdollisuudet.
 
Ota paperia, alla on 10 kysymystä. Valitse niistä kaksi. Laita vastauksen eteen numero 2, mikä on neljästä vaihtoehdosta parhaiten sopivaan vaihtoehtoon ja numero 1 toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon.
 
1.     Pidän työstä, jossa
 
a.     On paljon vaihtelua
b.     Saa olla tekemisissä ihmisten kanssa
c.     Saa tehdä itsenäisiä päätöksiä
d.     On teknistä taitoa vaativa ja selkeästi määritelty
 
2.     Minun päätavoitteeni työssäni on
 
a.     Olla paras alallani
b.     Tuntea oloni turvalliseksi
c.     Saada tunnustusta työstäni
d.     Olla hyvässä asemassa
 
3.     Kun kohtaan ongelman työssäni, niin
 
a.     Teen huolellisen analyysin
b.     Luotan tunteisiini
c.     Etsin luovia ratkaisuja
d.     Luotan toteen näytettyihin ratkaisuihin
 
4.     Kun olen epävarma, mitä teen, niin
 
a.     Etsin faktoja
b.     Viivytän päätöksentekoani
c.     Etsin mahdollisia kompromisseja
d.     Luotan intuitiooni ja tuntemuksiini
 
5.     Milloin vain mahdollista, välttelen
 
a.     Epätäydellistä työnjälkeä
b.     Ristiriitoja muiden kanssa
c.     Numeroita ja kaavoja
d.     Pitkiä väittelyitä
 
6.     Sosiaalisessa ympäristössä, minä yleensä
 
a.     Mietin mitä sanotaan
b.     Kuuntelen keskustelua
c.     Tarkkailen mitä tapahtuu
d.     Puhun muiden kanssa
 
7.     Olen hyvä muistamaan
 
a.     Paikat missä tapasin ihmisiä
b.     Ihmisten persoonallisuudet
c.     Ihmisten kasvot
d.     Ihmisten nimet
 
8.     Luulen että muut ajattelevat minusta, että olen
 
a.     Kurinalainen ja tarkka
b.     Tukena ja empaattinen
c.     Mielikuvituksellinen ja täydellisyydentavoittelija
d.     Aggressiivinen ja dominoiva
 
9.     En pidä työssäni
 
a.     Tylsistä hommista
b.     Tulla hylätyksi
c.     Sääntöjen noudattamisesta
d.     Hallinnan menettämisestä suhteessa toisiin
 
10.  Olen erityisen hyvä
 
a.     Ratkomaan vaikeita ongelmia
b.     Olemaan muiden kanssa vuorovaikutuksessa
c.     Etsimään monia mahdollisuuksia
d.     Muistamaan päivämääriä ja faktoja
 
Tulosten tulkinta:
Laske yhteen vastaukset. Kaksi eniten saatua pistemäärää tiettyä kirjainta kohti ehdottaa pääajattelutapojasi. Suurin pistemäärä on kussakin kategoriassa 50, mitä juuri kukaan saa. Mutta mitä lähempä Katso alla selitykset.
 
Selitykset
 
A.    Analyytikko.
Analyyttiset ihmiset ovat ongelman ratkaisijoita, heillä on halu löytää paras ratkaisu. He tutkivat paljon yksityiskohtia ja käyttävät laajasti dataa. He ovat innovatiivisia, luovia ja pitävät vaihtelusta
 
B.    Vuorovaikuttaja
He tarvitsevat ihmiskontakteja. He ovat toisia tukevia ja empaattisia ihmisiä. He eivät juuri käytä dataa päätöksiä tehdessään, he mielummin puhuvat asiat muiden kanssa. Heidän kanssaan on helppo puhua ja he käyttävät mielummin suostuttelua kuin painostamista oman näkökantansa voittamisen puolesta.
 
C.     Käsitteellistäjä
Käsitteelliset ihmiset ovat laajakatseisesti ajattelevia, jotka nauttivat ”suuren kuvan” hahmottamisesta. He ovat tulevaisuuteen ja saavutuksiin suuntautuneita. He pyrkivät olemaan itsenäisiä, humanistisia ja luovia.
 
D.    Suoran toiminnan kannattaja
a.     He ovat autoritaarisia työtehtävien hallitsijoita. He tarvitsevat valtaa ja odottavat tuloksia. He toimivat päättäväisesti ja ovat sääntö- ja määräyssuuntautuneita. He ovat hyviä puhumaan ja luottavat intuitioonsa.
 
Perusajattelutyylisi ennustaa sitä, minkälaisessa työssä on luultavimmin onnellisimmillaan. Liike-elämän ihmiset ovat tavallisesti analyyttisia ja käsitteellisiä. He nauttivat usein eri vaihtoehtojen pohtimisesta ja suurien suunnitelmien laatimisesta. Tekniset ihmiset, insinöörit, tieteentekijät ja muut ovat analyyttisia ja suoria. He nauttivat ongelmien ratkaisemisesta loogisesti, työskentelevät numeroiden kanssa ja etsivät matemaattisia ja tieteellisiä vastauksia.
 
Ihmistenauttamistyössä työskentelevät, kuten sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät ja ehkä lääkäritkin, yhdistävät käsitteellistä ja vuorovaikutuksellista tapaa toimia. He pitävät ihmisten kanssa työskentelystä, yhteisen ymmärryksen kehittämisestä. Analyyttis-vuorovaikutukselliset etsiytyvät Rowen tutkimusten mukaan kasvatuksen ja lakiopintojen pariin. Suorat-vuorovaikutukselliset hakeutuvat myyntitehtäviin ja politiikkaan.
 
Lähde: S V Didato: Who Are You? The Big Book of Personality Tests, 2003, New York: Black Dog& Leventhal Publishers Inc.