Toiminnot

Unilääkkeiden lumevaikutus huomattava, jopa puolet

Unilääkkeiden lumevaikutus huomattava

Suomen Lääkäri lehti 1-2/2013 v sk 68,s70

Tsaleplonin (Sonata), tsolpideemin (Somnor, Stella ja Stilnoct) ja tsopiklonin (Imovane) tehosta
unilääkkeinä jopa puolet perustuu lumevaikutukseen.

FDA:lle toimitettujen 13 lumekontrolloidun tutkimuksen ja yli 4 300 satunnaistetun potilaan analyysissä unilaboratoriossa mitattuna nukahtamiseen kulunut aika näitä lääkkeitä käyttäneillä oli noin 22 minuuttia lyhyempi kuin lumetta saaneilla.

Potilaiden mielestä nukahtamiseen tarvittua aikaero lumeeseen verrattuna oli vain 7 minuuttia. Tutkimusaineistoissa oli puutteita, joten nukkumisaikojen, heräämiskertojen tai unen laadun eroja ei voitu vertailla.

Tutkijat muistuttavat, että unilääkkeiden hyötyjä vähentävät niiden käyttöön liittyvät muistinmenetykset, kaatumiset, päiväväsymys, riippuvuus ja lisääntynyt kuolleisuus.

alkuperäinen artikkeli löytyy:

BMJ 2012;345:e8343 doi: 10.1136/bmj.e8343